Magyar Asztalos

szakfolyóirat

Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség hivatalos fóruma

2020. január

A főszerkesztő üzeni

ÖNMAGAMAT FELFEDEZNI

A világban csak egy dolog állandó: a változás. Ma már nagyon sokan közhelyként, sőt mumusként használják ezt a gondolatot, pedig rengeteg bölcsesség húzódik meg mögötte. Induljunk el ebből az alapvetésből, amikor rátekintünk az idei évre!

Kezdhetném a mondandómat azzal, hogy a változások mit jelentenek vállalkozásunknak, vagy mit hozhatnak szakmai fejlődésünknek. Kezdhetném például azzal, hogy adózás szempontjából csökken a kiva kulcsa (lásd az Adóváltozások 2020-ban című írásunkat). De említhetném azt is, hogy ha belenyúlunk a fába egy vésővel, akkor egyszerre két dimenzióban is láthatjuk a változást, mert egyaránt haladunk térben és időben (lásd Társszakma című rovatunk faszobrász főszereplőjét).

A valódi változás azonban sosem kívül, a körülöttünk lévő világban történik meg elsőként, hanem belül, önmagunkban. Más szavakkal: először bent kell átalakulnia valaminek, hogy aztán – mintegy bizonyságként – kívül is láthatóvá váljon. Mi minden alakulhat át bennem? Nagyon sok minden, ezért jobb, ha „csoportosítjuk” őket. Szóval a gondolatok (pl. téves elképzelések, makacs rögeszmék, unalomig ismételt meggyőződések stb.), az érzelmek (pl. alaptalan féltékenység, indokolatlan félelem, hirtelen harag, másokat befolyásolni akaró önsajnálat stb.), és az energiák a hozzá köthető cselekedetekkel (pl. túlbuzgó igyekezet, vagy a fordítottja, a nemtörődöm lustaság stb.). Nem kell megijedni a nagy létszámú seregtől, a legjobb módszer a változtatásra, ha lépésről lépésre haladunk. Vegyük elő őket egyesével, és helyezzük mindegyiket figyelmünk lencséje alá! Őszinteségünkkel szedjük szét elemeire, hogy meg tudjuk különböztetni a valódit a képzelgéstől (mint ahogy a napfényt összegyűjtő nagyító perzseli szét azt, ami éghető)!

Így válhatunk napról napra lendületesebb, érzelmileg kiegyensúlyozottabb és elképzeléseinkben rendezettebb emberré. Egy egészen új világ is kitárulkozhat ennek hatására: ahol a problémák kihívások lesznek, ahol az érzelmi kavalkád helyett tisztánlátást kapunk és ahol a kínos elhallgatások helyett egyenes testtartás jellemez majd minket.

Olyan ez, mintha újra felfedeznénk és egy olyan világban találnánk önmagunkat, ahol már nem is az a kérdés, hogy mi változott meg körülöttünk, vagy mi mindent vagyunk képesek megváltoztatni magunkban. Már az lesz a fontos, hogy megleljük önmagunkban azt az állandóságot, ami minden változást derűs nyugalommal szemlél.

Tóth Norbert főszerkesztő