Magyar Asztalos

szakfolyóirat

Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség hivatalos fóruma

2020. március

A főszerkesztő üzeni

TISZTA KÉZ, TISZTÁNLÁTÁS

Világfaluban élünk. Minden, ami történik másokkal vagy éppen velünk, gyorsan terjedni kezd. Ebben rengeteg jó dolog is van, gondoljunk csak arra, amikor segítő expedíciók ezrei indulnak el egy földrengés sújtotta térségbe. Azonban értetlenül állok azzal szemben, amikor a koronavírus kapcsán egyes emberek a megosztásra, a széthúzásra, a félelem-, sőt, sok esetben már az indulatkeltésre buzdítanak.

Miről van szó? Mint mindig, most is azt tartom szem előtt, hogy mások helyett önmagunkon kezdjük a vizsgálódást. Legyen így, ha megengedik/ megengeditek! Nos, a betegség fi zikai részéhez nem tudok érdemben hozzászólni (nem vagyok orvos). Amit tehetek, hogy a megszokottnál is nagyobb elővigyázatossággal élem a mindennapjaimat, vagyis még jobban odafi gyelek a higiéniára – önmagammal és a környezetemmel kapcsolatban is. Úgy, mint autóvezetés közben, amikor elkezd esni a hó.

Menjünk tovább az ember magasabb megnyilvánulási szintjeire: az energetikai, az érzelmi és a gondolkodási részeinkre! Nem csak fi zikai testünk van ugyanis. Ott van mindjárt az energetikai részünk, a vitalitásunk, ami különbözik a fi zikai testtől. Lehetünk bármennyire is fáradtak egy hosszú nap után, ha kedvenc elfoglaltságunkra invitál valaki, máris szertefoszlik az, ami addig a fotelben marasztalt. Látható hát, hogy a magasabb hat az alacsonyabbra. Aztán itt van az érzelmi részünk, egy újabb szinttel magasabban. Ez is képes önállósítani magát: egy örömhír kapcsán sokkal erőteljesebbek és lendületesebbek leszünk, mint amikor lesújt valami. Menjünk még magasabbra, gondolataink közegébe! Vajon hatással van az éppen aktuális meggyőződésünk az érzelmi állapotunkra? De még mennyire!

Nos, mindezek után belátható, hogy bár a gondos kézmosás fontos, de annak elmaradásánál is szennyezőbb tud lenni az önmagunk iránt érzett félelem és bánat, sőt, még ennél is sokkal szennyezőbb mások kritizálása, a félelemkeltés, az indulatok korbácsolása.

E havi lapszámunkban is sok izgalmas témát hozunk (fő téma a mérés), de mindezek elé most mást szeretnék kívánni önöknek/nektek. Elsőként jó egészséget, továbbá az energiákban megfelelő erőnlétet, az érzelmekben bizakodást és együttérzést, a gondolatatokban pedig tisztánlátást. Tisztánlátást arra vonatkozóan, hogy egészségesebb, ha megvizsgáljuk önmagunkat és az aggódás helyett a bátorságot vesszük elő – szembenézve azzal, ami van. Illetve tisztánlátást másokkal kapcsolatban is, ahol az összefogás és az egymásra fi gyelés most különösen fontos. Egy hajóban evezünk.

Tóth Norbert főszerkesztő