Egyetemi hírek – 2023. július

A Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar diplomaosztó ünnepsége

A Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar 2023. július 13-án tartotta diplomaátadó tanévzáró ünnepségét.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Prof. Dr. Alpár Tibor László, a Soproni Egyetem rektorhelyettese, majd Prof. Dr. Magoss Endre a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar dékánja tartott beszédet. Mindketten megemlékeztek az előző napon elhunyt Prof. Dr. Winkler András egyetemi tanárról, rector emeritusról.

A 2022/2023. tanév második félévében a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karon 4 doktorjelölt védte meg sikeresen doktori disszertációját: Koncz Adrienn, Le Duong Hung Anh, Pozsgayné Fodor Fanni és Tóth Bence Péter.

A doktorjelöltetek a fogadalomtételt követően a rektorhelyettes úrtól vehették át doktori oklevelüket.

A tavaszi félévben a karon 57 hallgató tett eredményes záróvizsgát és fejezte be tanulmányait. A végzettek az eskütételt követően dékán úrtól vehették át diplomájukat, aki őket okleveles faipari  mérnökké, faipari mérnökké, okleveles építésszé, műszaki mérnökasszisztenssé  okleveles gazdaságinformatikussá, gazdaságinformatikussá, okleveles építőművésszé, építőművésszé, okleveles formatervező művésszé, formatervezővé és tervezőgrafikussá fogadta. A végzett hallgatók nevében Kruppa Márton István faipari mérnök, a kar Hallgatói Önkormányzatának alelnöke búcsúzott.

Az eseményen a diplomák átvétele mellett kitüntetések és elismerések átadására is sor került.

A Soproni Egyetem Kiváló Oktatója:

 • Dr. Kocsis Zoltán, egyetemi docens
 • A Soproni Egyetem Kiváló Kutatója:
 • Prof. Dr. Szalay László, egyetemi tanár
 • A Soproni Egyetem Kiváló Dolgozója:
 • Kovács János Istvánné, tanulmányi ügyintéző
 • Az Év Kiváló Kutatója:
 • Dr. Bak Miklós, tudományos munkatárs
 • Pro Laudanda Promotione Oklevél:
 • Dr. Báder Mátyás, tudományos segédmunkatárs
 • A Soproni Egyetem Kiemelt Duális Partnere:
 • IKEA Industry Magyarország Kft. A kitüntetést a cég képviseletében Varga Noémi HR manager vette át.
 • Molnár Sándor Emlékalap díjazottjai:
 • Schantl István, faipari mérnök, MSc hallgató, a Soproni Egyetem Központi Vizsgáló Laboratóriumának vizsgáló mérnöke
 • Mőcsényi Miklós, a Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány egykori elnöke
 • Tóth Kázmér, Esterházy-palota és Egyetemi Közgyűjtemények múzeumi munkatársa
 • Rektori Dicséret:
 • Bontovics András Kristóf, tervezőgrafikus
 • Kruppa Márton István, faipari mérnök
 • Sajdik Tamás, faipari mérnök
 • Dékáni Dicséret:
 • Hangodi Júlia Csenge, okleveles formatervező művész
 • Árvai Fanni, tervezőgrafikus
 • Varga Cintia, okleveles építőművész
 • Gollob József-díj:
 • Hangodi Júlia Csenge, okleveles formatervező művész
 • Hertul Mester-díj:
 • Tátrai Barbara, tervezőgrafikus
 • Dr. Kubinszky Mihály-díj:
 • Heil Rozália Fanni, építőművész 

Az ünnepség Winkler András professzor úr tiszteletére és emlékére a Faiparos Himnusszal zárult.


 

Elhunyt prof. dr. Winkler András, a Soproni Egyetem rector emeritusa

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 81. évében elhunyt Prof. Dr Winkler András, a Soproni Egyetem rector emeritusa.

Winkler András 1942-ben született Szombathelyen. Általános iskolai és középiskolai tanulmányait Sopronban végezte, majd 1965-ben az Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Mérnöki Karán szerzett faipari mérnöki diplomát. Egyetemi tanulmányait követően Szombathelyen helyezkedett el a Nyugat-magyarországi Fűrészek gyártmánytervezőjeként, majd 1973-ban visszatért Sopronba, ahol a Faipari Mérnöki Kar Lemezipari Tanszékének oktatója lett.

1981-ben a Faipari Mérnöki Kar kutatási dékánhelyettese, 1984-ben az egyetem oktatási rektorhelyettese, 1988-tól pedig tanszékvezető egyetemi tanár.

1979-ben a műszaki tudományok kandidátusa, majd 1988-ban a műszaki tudományok doktora lett.

1989-ben az egyetem rektorává választották, tisztségét nyolc éven keresztül, 1997-ig töltötte be. 2002 és 2006 között az egyetem általános rektorhelyettese volt.

Úttörője volt a Regionális Egyetemi Együttműködésnek, kezdeményezője és egyik alapítója a Nyugat-Magyarországi Regionális Egyetemi Szövetség Egyesülésnek. Nevéhez fűződik a Soproni Egyetem szakegyetemből regionális egyetemmé fejlesztése. Rektori megbízatásának ideje alatt nyolc új szak indult. Szintén a nevéhez köthető a doktorandus és a művészeti képzés bevezetése is. Elévülhetetlen érdemei voltak az intézmény kutatási és oktatási infrastruktúrális fejlődésében. Oktató-nevelő munkásságában kiválóan ötvöződtek a gyakorlati tapasztalatok és a magas szintű elméleti felkészültség. Példamutató precizitással és lelkesedéssel adta át tudását a fiatal oktatóknak, kutatóknak, hallgatóknak és doktoranduszoknak, segítette munkájukat a választott tudományterületük mélyebb megismerésében.

Aktív résztvevője volt a diákélet hagyományosan szép alkalmainak, a szakestélyeknek. Gyakran volt ezek elnöke, s tőle személyesen tanulta meg a diákság a professzor úr által írt és komponált dalok sorait is. A hallgatók igazi kedvence volt, aki évtizedeken át meghatározta a fiatalság életútját.

Meghívott előadóként rendszeresen tartott előadásokat külföldi egyetemeken. Német és angol nyelvterületen számos rangos szakmai konferencia, szimpózium szervezője, vezetője és egyben előadója volt.

Aktívan részt vett a hazai és nemzetközi természetvédelmi mozgalomban, tagja volt az IUFRO (Erdészeti Kutatási Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) végrehajtóbizottságának. Szerepet vállalt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben is: 1994-ben tagja lett a Leopold Pfeil-díj öttagú kuratóriumának és a "Holzforschung und Holzverwertung" című újság szerkesztő bizottságának is, valamint részt vett a „Felsőoktatás 2000-ig" első változatát kidolgozó tárcaközi bizottság és az Ideiglenes Akkreditációs Bizottság munkájában is.

1996-ban az MTA Erdészeti Bizottság elnökhelyettese és a Faanyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola vezetője, 1997-ben pedig a MAB plénumának tagja lett. Számos tudományos publikáció és tankönyv szerzője, több külföldi egyetem vendégoktatója is volt.

Tudományos munkássága elismeréseként a bécsi Universität für Bodenkultur díszdoktori címet adományozott részére, 1996-ban Szent-Györgyi Albert-díjat, 2000-ben Széchenyi-díjat kapott, 2021-ben pedig a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. A SMAFC tanár-elnökeként és legendás szurkolójaként elévülhetetlen szerepe volt Magyarország legrégebbi klubjának sikereiben és 21. századi jelenében.

Költőként több verseskötete is megjelent. Költeményei közül az 1971-ben íródott Faiparos Himnusz sorai megrendítően aktuálisak:

„A bölcsőtől már elkísér az egész élten át,
s ha munkád egyszer véget ér, a sírba véle szállsz.”

Winkler Andrást a Soproni Egyetem saját halottjának tekinti, búcsúztatását 2023. július 29-én tartották. A temetés után, a selmeci hagyományoknak megfelelően prof. dr. Winkler András emléke előtt tisztelegve gyászszakestélyt tartottak az egyetem szervezésében.


 

Együttműködés az oktatásban az Uniqa-val

Egyetemünk képzési portfóliójának több szakja összecseng az Uniqa Insurance Group AG működési területével, mint például a Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, valamint a Gazdaságinformatikus alap- és mesterképzések. Kiemelten fontos számunkra, hogy hallgatóink a magas színvonalú elméleti ismeretek mellett valós, gyakorlati tapasztalatokkal is felvértezzék magukat. Ezt a célt erősítik az egyetem piaci partnerekkel kötött aktív együttműködései.

Az Uniqa AG-vel a tavaszi félév elején indultak meg az egyeztetések. A bécsi székhelyű cég képviseletében Tanja Weber, Recruiting Expert, valamint Florian Grassmück, Employer Branding Expert tettek látogatást májusban a soproni kampuszon, ahol az érintett képzések képviselőivel egyeztettek az olyan együttműködési lehetőségekről, mint szakmai gyakorlatok, vendégelőadások.

A pozitív egyeztetést követően júniusban végzős gazdaságinformatikus hallgatókat, s az őket kísérő oktatókat fogadták a bécsi Duna-csatorna partján, az Uniqa Toronyban, ahol megismerték a cég működési területét, értékeit, valamint gyakornoki lehetőségeket is. Kötetlen beszélgetés keretében a humán erőforrás osztály vezetőitől azt is megtudhatták az érdeklődők, hogyan működik egy nyitott állás esetében a felvételi eljárás, mit figyelnek az önéletrajzban, s hogy mik a legfontosabbak az állásinterjún.


Tetszett a cikk?