Hazai fafajok: | A hegyi juhar

Megemlítjük, hogy a kemény, esztétikus megjelenésű cukorjuhar import faanyag (furnér) formájában kisebb volumenben hazánkban is felhasználásra kerül. A magyar erdőkben 4 őshonos és 1 Amerikából származó juharfaj fordul elő. Mivel ezek közül részletesen csak a faipari szempontból igen fontos hegyi juharral foglalkozunk, ezért röviden bemutatjuk a többi hazai fajt is:

- Mezei juhar (Acer campestre L): igen gyakori elegyfafaj. A sík vidéktől a középhegységig, mindenhol előfordul. Hazai területe: 3.750 ha. Idősebb korban is csak 12-1 5 m magasra nő. így rönkméretű anyagot ritkán biztosít. Fája a juharok között a legsűrűbb (száraz állapotban 710 kg/m'), legkeményebb, finomszövetű, vörösbehajlóan fehér (idősebb korban barnás), selyemfényű. A bélfoltok gyakoriak. A méretes anyagot a bútoripar is szívesen fogadja. Kedvelt esztergályosfa. Sajnos méretei miatt leginkább csak tűzifát választékolnak belőle, pedig igen értékes fája nagyobb figyelmei érdemelne.

- Korai juhar (Acer plalanoides L.): a domb- és hegyvidék fontos elegyfafaja. 25 m magasságot is elér. Fája nagyon hasonlít a hegyi juharéra, de valamivel sötétebb, sűrűbb (száraz sűrűség 630 kg/m3), keményebb. Felhasználási területe a hegyi juharéval azonos, kedvelt parkfa. Előfordulása a hazai erdőkben 1170 ha.

- Feketegyűrű (tatár) juhar (Acer tataricum L): cserje, esetleg harmadrendű fa. Leginkább a tölgyesek kísérőfájaként fordul elő. Faipari jelentősége nincs: fája jól esztergályozható, szívesen készítenek belőle pipaszárakat.

- Zöld (kőrislevelű) juhar (Acer negundo L): Kaliforniából származik, de egész Európában elterjedi. Hazai területe mintegy 1600 ha. Fája csak ritkán ér el rönkméreteket. A falest világos, széles évgyűrűjű, lazaszövetű (száraz állapotban 500 kg/m1). Fája kiválóan faragható. Mivel ma már egyre növekvő mennyiségben termelik ki, nagyobb figyelmei érdemelne.

Megemlítjük, hogy a juharok igen kedvelt elterjedt fafajok Kanadában, USA-ban, Kínában, Indiában és Japánban egyaránt. Esztétikus megjelenésük, különösen szép lombszíneződésük, édes nedvük, értékes fájuk miatt a juhart különösen nagy becsben tartják a kanadaiak (még a zászlóikra is feltűzték) és a japánok (akik „szentfa"-ként tisztelik).

Kereskedelmi elnevezések (hegyi juhar): jávor (általában szláv nyelvterületen, de magyaron is), Bergahorn, Weissa-horn, Öhre (német); Sycamone, Creat maple (angol), Acero bianco (olasz), Erable (francia). Feltehetően a platánhoz hasonló kéregcserepei miatt az USA-ban gyakran nevezik „Platane"-nak.

Elterjedése: a hegyi juhar őshonos fafajunk. Közép- és Dél-Európában terjedt el (Skandináviában már nincs). A domb- és a hegyvidék fája (a lombos fafajok közül a legmagasabbra hatol fel). Az üde, ásványi anyagokban gazdag laza talajokat és a párás, nedves klímát kedveli. A téli hideget jól viseli, de a korai fagyoktól szenved. Hasonlóan rosszul viseli az aszályt, az erős szárazságot. Hazánkban a legértékesebb juharfaj. Területe: 2627 ha (0,2%).

Morfológiai jellemzők

Törzsforma: zártádásban egyenes, hengeres törzset fejleszt. Magassága elérheti a 25-30 m-t. Az idősebb fáknál (pl. bakonybéli templomkert) előfordulnak 1,0-1,5 m átmérőjű egyedek is.
A fakitermeléskor (70-80 év) általában az ágtiszta lörzsszakasz 8-10 m, a mellmagassági átmérő 0,4 m körüli. Szabad állásban rövidebb törzset és óriási koronát fejleszt, ezért igen kedvelt parkfa. A barnásszürke kérge idősebb korban a platánhoz hasonlóan cserepesen válik le (25-30 évig sima). A törzspalástján lévő dudorokról lehet következtetni az esztétikailag igen értékes csomorosságra, hullámosságra. Megemlítjük, hogy az észak-amerikai cukorjuhar méretei meghaladják még a hegyi juharéi is.

A fatest színe, makroszkópos jellemzői

A hegyi juhar az egyik legvilágosabb színű fafajunk. A fája csaknem fehér (színes, geszt nélküli). Idősebb korban a fatest sárgás színárnyalatú, előfordulnak a bélközeli részeken feketés-barnás csíkok is. A faanyag selymes fényű, finomszövetű.
Makroszkóposán a hegyi juhar szórt-likacsú fafaj. Az évgyűrűhatár egy vékony, sötétebb vonal formájában jól látható. Az edények szabad szemmel nem láthatók, a sűrűn elhelyezkedő széles bélsugarak igen. A sugármetszeten rövid, fénylő szalagok formájában. Ennek köszönheti a fatest a selymes fényét. A juhar értéke
jellegzetessége a hullámos növekedés és a csomorosság („madárszemű jávor"). Ez utóbbi rajzolat a cukorjuhar faanyagában még gyakoribb.
A hegyi juhar esetében ritkán, a cukorjuharnál gyakrabban fordul elő a sötétebb álgeszt.

Mikroszkópos jellemzők

Az egyenletesen szórt elrendezésű edények gyakran sugárirányú sorokba rendezettek. Átmérőjük átlag 50 fim, mennyiségi részarányuk 6,9%. Az edényekben előfordul vöröses színű mézgaanyag. A homogén szerkezetű bélsugarak lehetnek keskenyek (egysejtsorosak) és szabad szemmel is jól látható szélesek (átlag 5 sejtsor szélességűek). Mennyiségi részarányuk 1 7,2%. A farostok (libriformrostok, rosttracheidák) mennyisége 75,9%. Viszonylag rövidek (átl. 0,88 mm) és vastagfalúak (7,5 mikrométer). A hosszparenchimák csekély mennyiségűek, az évgyűrűhatáron és apotrocheálisan a farostok között helyezkednek el.

Fahibák, fakárosodások

A színes, geszt nélküli juharfát az erdőben számos gomba- és rovarfaj megtámadhatja. A gombafertőzések általában a mechanikai sérüléseken keresztül hatolnak be a fatestbe.
A kitermelt juharfa főleg a magas keményítőtartalom miatt könnyen fülled. Ügyelni kell a gyors feldolgozásra, ill. a fűrészáru azonnali hézaglécezésére. Az értékes juharfűrészárut célszerű tető alatt tárolni, mert a külső klimatikus hatások (pl. napsugárzás, eső stb.) kedvezőtlen elszíneződéseket okozhatnak.
A fahibák közül a színváltozás (a kékestől a zöldesig terjed), a göcsösség, a csavarodott növés, a görbeség, a barna álgesztesedés és a bélkorhadás a jelentős. A juharok esetében (különösen a mezei juharnál) a gyökérfő (tuskórész) különösen szép, hullámos rajzolattal rendelkezik. Kár, hogy a legtöbb esetben nem fordítanak erre figyelmet.
A beépített faanyagot (pl. parketta) több gombafaj támadhatja, különösen nedves-ségi hatások esetén. Így pl. a pincegomba (Coniophora cerebella), vagy a könnyező házigomba (Merulius lacrimans).

Műszaki tulajdonságok

A juharok fája közepesen sűrű (nehéz), kemény, viszonylag homogén, de szívós, rugalmas és hajlékony. E tulajdonságok teszik lehetővé a jó megmunkálhatóságot és a sokoldalú felhasználhatóságot.

Fizikai jellemzők

 

Sűrűségkg/m3
abszolút szárazon480-590-750
légszárazon (u=12%)530-630-790
frissen termelve (élőnedvesen)830-970-1040

 

 

 

 (Az Észak-Amerikából importált cukorjuhar 8-10%-kal nagyobb sűrűségű a hegyi juharnál).

Fűtőérték (kJ/kg): 16224 (légszáraz)

Pórustérfogat: 61%

Zsugorodás%
húrirányban8,0
sugárirányban3,0
rostirányban0,5
térfogati11,5

 

 

Elterjedt vélemény, hogy a juhar igen alaktartó, mert viszonylag kicsik a zsugorodási értékei. Itt arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a juharnak igen nagy a zsugorodási anizotrópiája (a húr- és a sugárirányú hányados 2,66). Tehát a fűrészáru rendkívüli mód hajlamos a „teknősödésre", vetemedésre.

Tartósság

A juharok fáját külső térben nem javasolható felhasználni, mivel a biotikus és abiotikus károsítókkal szemben egyaránt kevés ellenállást mutat.

Különböző kitettségek esetén várható tartóssága a következő (év):

szabadban (vegyi védelem nélkül)2-5-8
tető alatt5-15-20
víz alatt30-50-70
állandó szárazsági állapotban (belső térben)400-800

 

 

Erdei választékai


- szálfa (az értékes hegyi juhart sok esetben egy hosszban értékesítik)
- rönk (furnér- és fűrészipari)

- egyéb fűrészipari alapanyag (fagyártmányfa, kivágás)
- rostfa (forgácsfa, papírfa)
- tűzifa

Megmunkálhatóság

A hegyi juharból furnért és fűrészárut egyaránt készítenek. Viszonylag jól és könnyen lehet fűrészelni, marni, gyalulni, esztergályozni. Szálkiszakadások a szabálytalan rostlefutás miatt előfordulhatnak. A mechanikai megmunkáláskor a fafelület gyakran „pörkölődik". A fűrészáru szárítása a nagy zsugorodási anizotrópia és az elszíneződés veszélye miatt körültekintést igényel. Célszerű min. félévig természetesen előszárítani (a hegedűkészítéshez 2 évig), majd lassú menetrendekkel (alacsony hőmérsékleten) kamrás szárítóban végezni a végszárítást.
A juhar problémamentesen ragasztható, jól pácolható. Felületkezelésnél azonban védeni kell a sárgulástól (UV abszor-bensek, fehér pigmentek alkalmazása alapozáskor). A fehérséget hidrogén-peroxi-des kezeléssel lehel fokozni. Felhívjuk a figyelmet a helyes lakk-kiválasztásra, pl. a nitrolakkok igen könnyen sárgulnak, a vizes lakkok kevésbé. Matt és magasfényű felületek egyaránt jól előállíthatók. A dekoratív rajzolatú, esztétikus juhart újabban világos, divatos színű (pl. zöldes) pácokkal is kezelik a modern bútorok gyártásakor. A juhar viszonylag könnyen faragható, jól szegezhető, csavarozható, hajlítható.

Felhasználás

- A bútoripar a juhart furnérként (a frontfelületekre) és tömörfaként egyaránt felhasználja. Készítenek belőle értékes stílbútorokat (pl. cseresznyével kombinálva), normál és hajlított székeket, masszív (tömörfa) asztaltetőket egyaránt. A belső építészetben értékes parketták, falburkolatok, pultok stb. készülnek juharból.
- A fajátékok gyártásánál előnyös világos színe, homogén szerkezete, kopásállósága.
- A hegyi juhar egyik legfontosabb felhasználási területe a hangszergyártás. A hegedűk hátlapja és nyakrésze készül juharból (hullámos, vagy csomoros faanyagból). 1 m3 „szemesjávor"-ból átlag 150 hegedű- vagy 60 csellóhátlap készíthető. A göcsmentes juharból készítenek fuvolát, és felhasználják a juhart fagott-, szájharmonika- és orgonakészíléshez is.
- A juhar értékes faanyag a faszobrászal-ban és a fatömegcikkgyártásban (dobozok, sakktábla, tányérok, gyertyatarlók, fakanalak, faedények stb.), korábban fontos fafaj volt a juhar az öntőminta készítésében is.

Megjegyzés

- A faanyagárak jelentős differenciálódása, a minőségi igények növekedése egyaránt indokolják, hogy a juharokra nagyobb figyelmet fordítsunk. A hegyi juhar mellett különösen a jó növekedésű korai juhar felhasználásának növelése látszik kívánatosnak. Elgondolkodtató az is, hogy a kisebb méretüket elérő mezei és zöldjuharból nem értéktelen tűzifát, hanem értékes fatömegcikkeket lenne célszerű készíteni.
- Észak-Amerikában a juharok cukros nedveit étkezési és gyógyászati célokra csapolják. A cukorjuhar képes 1 törzsből 16-20 kg cukrot is biztosítani egy szezonban. A korai juharból is előnyösen kinyerhetők a fanedvek, a hegyi juharból kevésbé.


Dr. Molnár Sándor


Tetszett a cikk?