Egy sikeres recept

 

OMEGA (omega betű) - Andreas Varotsos
AETOS (sas) préssel és vákuumpréssel rétegelt madárszobor, szobor és igen kényelmes karosszék, van diófurnéros változata is
DESMOS karosszék, az apollói és dlonüsszoszl jelleg egy bútortestben, ráadásul kényelmes is
COSMOS asztalka, vagy csipkézett szalvéta? 12 mm vastag coriánból
LUNA (Hold) szék, fogyó hold
AEOLOS (a szelek ura) asztalka furnérozott változatban
OMICRA (O betű) szék - egy könnyed trónszék rétegelt préselt idomból rúdacél alvázon
OCTAVIA - tároló falként

Egy csoport fiatal és tehetséges görög tervezőművésznek kellett találkoznia a Themistoclis Varangis (1932-2002) és Eleni Varangis házaspárral és gyártulajdonossal, hogy a Varangis Avepe S. A. bútorgyárat „a gondolatok és tervek áradatával" egy modern formatervezett minőségű bútorokat gyártó vállalkozássá változtassák. Az 1900-ban alapított családi vállalkozást Dimitrios Varangis személyében ma már a negyedik generáció vezeti „109 év kreatív erőfeszítését" folytatva.

Elkötelezettségükről így vallanak: „A görög elme mindig odüsszeuszi volt széles körű kíváncsiságával. Azokhoz a hagyományokhoz híven, amelyek életre hívták a kükládikus idolokat és a bizánci ikont, a dolgokat mindig megújuló szempontból vizsgáljuk. A múlt klasszikusai inspirálnak minket, ám nem csak titkaikat kutatjuk. A szellemet is megérezzük, amely a formák és jelentések időtlen, mégis változó világát formálta.

Szeretnénk felfedezni anyagi világunk legvégső határait, megidézni a fa belső szépségét, és előhívni csodálatos formáit, úgy, hogy a tény és a képzelet felcserélhető, míg a múlt és a jelen egykorúvá válik - kölcsönhatásként, ami a homéroszi legfőbb ismérve". Felemelő közös vállalkozás a sokat próbált görög tudat XIX- XX. századi történeti-szellemi vajúdásaira megnyugvást hozó. A gyártó és tervezők közös eszmei programja a „Schemata" (alapvető forma, elsődleges szerkezet) bútorkollekcióban öltött testet. A bútormodellek különböző anyagokból (köztük fából is) hagyományos és modern technikák igénybevételével készültek: Alkaiosz Hazarikis, Yiannis Georgaras, Sotiris Lazou, Christine Scouloudi és Andreas Varotsos tervei alapján.

A kollekció első darabjai és a szándék először 2003-ban került nyilvánosság elé, majd 2004-ben a Kölni Nemzetközi Bútorvásáron mutatták be bővített formában a nemzetközi nyilvánosságnak. Kezdetben a kölni vásár úgynevezett „getto" részlegében, kis standjaikon szorongó távolkeleti cégek társaságában állítottak ki. A stand látványa, a tárgyak újdonságértéke, szellemi harmóniája már a második évben a Pure (tiszta design) kiállítórészlegbe juttatta a cég kollekcióját. „Az intuitív kifejezés, a technikai fegyelem és a kortárs érzékenység" görög kombinációja sajátos életérzést sugároz az egykor nagy kultúra mai interpretációjaként. A kollekció „Omega" ülőkéjét a görög betűt - forma szerint is - idéző modellt korszerű préstechnikával állították elő furnérozott, rat-tannal fonott és kárpitozott kivitelekben. A terméket és alkotóját, Andreas Varotsost hamarosan az észak-rajna-westfáliai Design Centrum rangot adó Red Dot díjával tüntették ki. A korai, mindössze négymodelles kollekció: a „Yalos" (Tengerpart) asztal (Alkaios Hazarakis) színes, hullámzó tartóelemeivel és üveglapjával a tengert, az „Ikarus" asztal (Andreas Varotsas) aszimmetriája a zuhanni készülő Daidalos fiát, míg a „Dendron" (Élő fa) (Yiannis Georgaras) fogas a görög cserjeerdők fáit idézték. A kezdő évek után 2005-ben az alkotók csoportja egy új taggal Sotiris Lazou építésszel és a kollekció - általa - az „Ypsilon" kárpitos garnitúrával bővült. A garnitúra foteljei és kanapéja formájukkal mimetikus módon utalnak az Y betűre - azaz a görög „i"-re - ugyanakkor a forma funkcionálisan praktikus tárolótereket nyit a karok alatt.

A 2006-os esztendőben a kollekció újabb hét modellel gyarapodik, köztük az „Aetos" (Sas) karszék és „Dias" (Zeusz ógörög neve) asztal - Andreas Varotsos munkái - étkezőgarnitúraként kerültek bemutatásra. A plasztikaként is felfogható „Aetos" egy madarat transzponál ülőbútorba, nemes furnérokból rétegelve - vákuumpréselve, a hagyományos és modern bútorművesség lehetőségének határait feszegetve. A meghökkentő esztétikai-szakmai produkció hamarosan megkapja a chicagói Atheneum Építészeti és Design Múzeum „Good Design" díját. Ugyanebben az évben Yiannis Georgaras ötletes módon, lábként - a mozgást idéző - krómozott csőkarikákat illeszt fényezett asztallapokba, „Trilógia" és „Triatlon" néven alacsony, lerakóasztalokként mutatva be azokat. A csoport új tagja Sotiris Lazou - új motívumként - áttört csipkeszerű, mart dekorral díszíti a „Chorus" (Kórus) asztal gyümölcstálszerűen kiemelhető közepét, amely így a több évszázados balkáni, paraszti evőszékek mai utódává vált. A tervezőt jellemző áttört-mart díszítményt kap a „Nostos" (Hazatérés) asztalmodell lába, amelynek előképét az ókori ágypadokon találjuk. Szintén ez évi Christine Scouloudi „Argo" (Gyors) asztala, nevét igazolva egy ókori gyors evezős hajót idéz - Jason hajóját.

A termékeny esztendőt követően 2007-ben mindössze egy skandinávos karakterű rétegelt, hajlított, préselt elemekből összeállított fogas, a „Triena" (Yiannis Georgaras) és az antik görög asztalok díszes lábait interpretáló „Mneme" (Emlékezet múzsája, Sotiris Lazou) asztal alkotásokkal gyarapodik a „Schemata" kollekció.
A „lazítás" után, 2008-ban egyszerre hat új modellel bővül a Varangis kollekció. Vonzalmainak megfelelően Andreas Varotsos fával, pontosabban nemes furnérokból rétegelt-préselt idomokkal dolgozik. Műve az „Anemos" franciaágy - karakteres formája kapcsán akár „görögágynak" is nevezhető. Préselt fejtámlájának nagyléptékű, hullámzó ívei bútorként is monumentálisak. Az ágy kükládikus formákat idéz, mintha más léptékű embereknek, netán félisteneknek készült volna. A „Syros" „éjjeli tároló" szintén rétegelt-préselt idomokból áll, formavilága azonban kevesebbről mesél, mint az ágyé, mind - össze csak racionálisan egyszerű. Sotiris Lazou továbbra is szívesen dolgozott áttört-mart, növényi motívumokat idéző elemekkel, szigorú geometriájú, egyszerű elemeket rendelve melléjük. Ez a kettősség jellemzi az általa tervezett „Desmos" karszéket, amely jól társítható a „Nostos" asztalhoz (2006) és az áttört, díszes homlokfalú „Plexus" (Fonat) tárolóhoz.
A „Desmos" karosszék kettős forma -karaktere - a racionális, elemi geometriájú alvázon a vegetációt idéző gomolygó kartámla - mintha a görög kultúra kettős jellegére, az apollói (tiszta, világos, harmonikus) és dionüszoszi (zavaros, sötét) összetevőire emlékeztetne, egy testben emberi módon egyesítve azokat. A „Cosmos" asztalkák alapötletét egy csipkézett szélű, hajtogatott papírszalvéta adta, amelyet ez esetben egy 12 mm vastag coriánlapból vágtak ki és hőprésben hajlítottak meg. Lazou egyszerű és nagyszerű ötletét, a találó anyagválasztás a chicagói Atheneum Építészeti és Design Múzeum „Good Design Award"-dal jutalmazta. Szintén a 2008-as fejlesztésű „Tetra" (Yiannis Georgaras) négy oldalról is megülhető „ülőtárgy" elnyeri az észak-rajna-west-fáliai Design Centrum kitüntető „Red Dot" (Piros pont) díját, emblémáját.
A „Tetra"-val a Varangis, a termelési profiljába nem illeszkedő, műanyag műtárgyat vállalt fel, belátva annak formatervezett kvalitásait, a kollekciót gyarapító értékét.

Az idén, ahogy azt a januári Kölni Nemzetközi Bútorvásáron láthattuk, a Varangis tervezői a kibontakozott recesszió ellenében, újabb hét modellel gyarapították a „Schemata" kollekciót. A mára már 27 darabos kollekcióban különböző tervezőegyéniségek munkái változatos összképet nyújtanak. Tekintve, hogy közös forrásból, a mediterrán tájból és az antik görög motívumok korszerű, gyakran lírai interpretációiból táplálkoznak, a látvány harmonikus. Így válik a „Schemata" sajátosan göröggé és egyedivé.
Andreas Varostsos „Luna" (Hold) széke a hagyományos paraszti gyalogszéket házasította össze egy teljes körben elforduló üléstámla préselt, rétegelt idommal. Ilyen módon a támla „körbejárja" az ülést, miként azt a Hold is teszi a Földdel, szellemesen fából parafrazálva egy high-tech irodaszéket. Yannis Georgaras „Helix" (Tekeredő) és „Aeolos" (Szelek istene) asztalkáinak kör alakú üveglapját három darab 120° alatt összeszerelt, három dimenzióban ívelt, préselt-rétegelt idom hordozza, nevüknek megfelelően megtestesítve a turbulens légmozgást. Szintén Geor-garas munkája volt a „csak" két oldalról beülhető műanyag „székfotel" a találóan utaló nevű „Versa" (Fordító). Sotiris Lazou folytatta a perforálást lézerrel és acéllemezből „csupalyuk" falú, egy oldalon nyitott építőkockákat, tárolókat alkotva „Octavia" és „Exodus" elnevezésekkel. A szőlőfürtszerűen perforált motívum adja Lazou „Omicra" (O betű) székének könnyített préselt ülőidomát is, amelyet high-tech rúdacél alváza azonban a jelenhez kapcsol. Az „Omicra" karaktere egyszerre hordoz méltóságot és könnyedséget.

Mai állapotában a Varangis Avepe S. A. „Schemata" kollekciója több mint hat év „kreatív erőfeszítése", benne van a görög kultúra örökségének Proteusz módján változó sokszínű szellemisége is, görög és egyben európai válasz az uniformizáló és amerikanizáló globalizáció ellenében. Kísérje siker törekvésüket és szolgáljanak mások számára követendő példaként.
 


Vásárhelyi János
formatervező
 


Tetszett a cikk?