Magukra maradt bútorok

Magukra maradt bútorok címmel szerveztek időszaki kiállítást a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol a magyar irodalom jeles képviselőinek személyes, vagy személyükhöz köthető bútoraiból mutatnak be egy szépen rendezett és jól áttekinthető válogatást.

Az országos gyűjtőkörű szakmúzeum 1954-ben alakult meg Pest egyik legrangosabb épületében, a klasszicista Károlyi-palotában. Törzsanyaga az 1909–1945 között működő Petőfi-házban őrzött Petőfi- és Jókai-hagyaték volt, Ady Endre és József Attila örökségével kiegészülve. A Petőfi-házat 1945-ben bombatalálat érte, de azt a gyűjtemény szerencsésen átvészelte.

A képzőművészeti, tárgyi és fotóanyag mellett a múzeumnak kézirat- és hangtára is van. A múzeum kb. háromszáz bútorából válogató kiállítás a leltárkartonok anyaga révén, gazdagon adatolt. A mellékelt idézetek és szövegek életszerűvé teszik a bemutatott anyagot, mivel hajdani tulajdonosaik hozzájuk fűződő viszonyát, ragaszkodását is dokumentálják. A prezentációt enteriőröket bemutató gazdag fotóanyag teszi teljessé, ahol a jeles irodalmárokat baráti társaságban, munka, olvasás, vagy pihenés közben láthatjuk viszont.

A szinte személyes találkozás élménye mellett váratlan ajándékként merül fel elmúlt évtizedek ködéből a valamikor memoriterként megtanultversek egy-egy részlete (Isten áldja Tihanyi tanár úr emlékét!). Élmény az ott eltöltött egy-másfél óra! Maguk a gondosan rendbe tett, restaurált bútorok főleg a mögöttünk lévő két évszázad ismert darabjai.

Megtekintésre különösen érdemes az a gondolkozó szék, amit Orlai Petrics Soma ismert Petőfi-képén már mindenki látott, de így, közvetlen közelről aligha találkozhattunk vele. Ott áll Kölcsey puritán füles karosszéke. Nemesen szép bútor a Jókai-örökség klasszicista komódja, meggyőző Nagy László maga készítette karosszéke, s kedvesen hívogató a Csinszka által rendbe szedetett kék garnitúra is. Mészöly Miklós karosszéke viszont valószínűleg nem neogót utóérzet, hanem eredeti darab!

Sorolhatnám tovább, de inkább késztetni szeretném az érdeklődőket, hogy nézzék meg a tél végéiig nyitva tartó kiállítást! Az anyagról készült egy szintén jó szívvel ajánlható, azt részletesen, a kiállításnál valamivel bővebben ismertető, képekkel és szöveggel bőségesen ellátott, százharminc oldalas kiadvány is.


Tetszett a cikk?