Egyetemi hírek – 2018. január

KINEVEZTÉK A SOPRONI EGYETEM ÚJ REKTORÁT

Áder János köztársasági elnök a Sándor-palotában ünnepélyes keretek között nevezte ki prof. dr. Náhlik Andrást a Soproni Egyetem új rektorává, aki 2018. január elsejével lépett hivatalba. Nagyívű pályafutás beteljesedését jelenti dr. Náhlik András professzor rektori megbízatása.

1978-ban kezdte meg erdőmérnöki tanulmányait a Soproni Egyetem jogelődjében, az Erdészeti és Faipari Egyetemen. A ranglétrán haladva, kinevezését megelőzően már a Soproni Egyetem általános rektorhelyetteseként dolgozott.

– Míg a korábbi vezetésnek az elmúlt években főként a folytonos változások menedzselése volt a legfontosabb feladata, reményeim szerint az új irányítás már az építést, a fejlesztést helyezheti előtérbe. Mindezt természetesen a költségvetési egyensúly és a likviditás biztosításával – nyilatkozta a Kisalföldnek prof. dr. Náhlik András. – Egyetemünk a fenntartói elvárásoknak megfelelően az elmúlt években karcsúbb lett. Korábban öt városban voltak karaink, jelenleg négy karunk van, mind Sopronban.

Ennek megfelelően csökkentjük a szervezeti és működési szabályzatunkban meghatározott három rektorhelyettes számát kettőre. Átszervezzük a belső munkát is. Jó néhány fontos tevékenységet egy olyan intézményfejlesztési központ keretein belül végzünk, amelynek vezetői teljes munkaidőben dolgoznak és végzik feladataikat úgy, hogy mellette nem kell oktatással vagy kutatással foglalkozniuk.

– Az egyetem a hallgatókért van. Elsősorban azt kell szem előtt tartanunk, hogy a XXI. századi kihívásoknak megfelelő piacképes tudással és gyakorlattal rendelkezzenek a nálunk végzett diákok.

Célunk elérése érdekében nekünk, oktatóknak tudományos téren folyamatosan előre kell lépnünk, hogy minél magasabb szintű tudást adhassunk át. Infrastruktúránkat, eszközállományunkat, műszerezettségünket azért kell folyamatosan modernizálnunk, hogy a legkorszerűbb tanulási környezetet alakíthassuk ki. Rektorként fontos feladatom lesz, hogy megteremtsem a nyugodt, kiegyensúlyozott, építő jellegű munka feltételeit – emelte ki a professzor, aki kitért az oktatás, kutatás mellett az úgynevezett harmadik missziós tevékenységre, vagyis az egyetemen kívüli szereplőkkel történő kapcsolatok fejlesztésére.

Szoros, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés erősítését szeretné elérni Sopron város vezetésével és a régió meghatározó állami, társadalmi és gazdasági szereplőivel. – Vannak országos beiskolázású vagy csak egyetemünkön elérhető, országosan unikális képzéseink, amelyek nemzetgazdasági érdekeket elégítenek ki. Ilyen az erdőmérnökképzés, a faiparimérnök-képzés, művészeti képzések sora, és amelyek éppen ezért kiemelt fontosságúak. Emellett egyetemünk legfontosabb küldetése a város és a régió munkaerőpiaci igényeinek minél teljesebb és magasabb szintű kielégítése.

E célnak vetjük alá a jövőben szakfejlesztéseinket, kialakítandó új együttműködéseinket – a teljesség igénye nélkül felsorolva – a gazdaság- és pedagógiai tudományok, műszaki tudományok és az informatika területén. Tenni kívánom mindezt a munkaerőpiaci igények pontos felmérésével, a fenntartó minisztériummal történő szoros együttműködésben – hangsúlyozta az új rektor.

Forrás: Kisalföld


ÚJABB AKADÉMIKUS TAGJA VAN  AZ ALKALMAZOTT MŰVÉSZETI INTÉZETNEK


Zalavári József

A Magyar Tudományos Akadémián belül működő Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 2017. november 28-án tartott éves közgyűlése Zalavári Józsefet, az Alkalmazott Művészeti Intézet egyetemi docensét a Képző- és Iparművészeti Osztály rendes tagjává választotta. Az Alkalmazott Művészeti Intézetet így mostantól már hárman képviselik a Széchenyi-akadémiában. Rajta kívül U. Nagy Gábor intézetigazgató az Építőművészeti Osztály, Orosz István professor emeritus pedig szintén a Képző- és Iparművészeti Osztály rendes tagja.

Köztudott, hogy a Széchenyi-akadémiát 1992-ben alapította az MTA, Kosáry Domokos akkori elnök kezdeményezésére. Tagjai olyan írók és művészek, akik saját területükön kiemelkedőt alkottak. A tagok választása jelölés útján, többlépcsős rendszerben és a jelöltek teljesítményének alapos értékelésével történik. Mivel a testületnek egyszerre 60 olyan tagja lehet, aki nem töltötte be a hetvenedik életévét,  különösen nagy eredmény, hogy az AMI három taggal büszkélkedhet az akadémiában.

Zalavári József formatervező, szobrász és egyetemi oktató egy kávéfőzővel, a Hajdú bojlerekkel, az Ikarus busszal, a villanyórával vagy épp budapesti tömegközlekedési megállókkal költözött be több millió magyar életébe. A többszörös Formatervezési nívódíjas, Dózsa-Farkas András- és Ferenczy Noémi-díjas művész 1985 óta vesz részt a felsőoktatásban. Tanított az Iparművészeti Főiskolán, majd 1999-től a BME tanára volt ökodesign területen. 2016 óta az Alkalmazott Művészeti Intézet formatervező szakán folytatja oktatói munkáját. Akadémiai taggá választásához szívből gratulálunk!

 


ELHUNYT GROZDITS GYÖRGY, EGYETEMÜNK  EGYKORI DIÁKJA ÉS TISZTELETBELI DOKTORA

 

A Soproni Egyetem rektora és a Simonyi Károly Kar dékánja fájdalommal tudatja, hogy Grozdits A. György 2017. november 20-án Somersetben (Kentucky, USA), életének 82. évében békésen örök álomba szenderült. Szolgálat és elszántság jellemezte egész életét és szakmai munkásságát. Mindvégig kereste a kapcsolatot Alma Materével és évtizedeken át támogatta fiataljainkat. Grozdits Antal György Balmazújvárosban született 1936. február 6-án. Egyetemi éveit az Erdőmérnöki Főiskola padjai között kezdte meg, majd 1956 után Vancouverben, a British Columbia Egyetemen, Kanadában fejezte be.

A faanyagtudományok területén szerzett doktori címet a Virginiai Műszaki Egyetemen, vegyészmérnöki és nanotudományok doktori címét pedig a Louisianai Műszaki Egyetemen védte meg sikeresen. Tagja volt számos nemzetközi erdő- és faipari szövetségnek, társaságnak és egy egyetemi labdarúgócsapatnak is. Tudományos és ipari tevékenységét kimagasló kitüntetésekkel ismerték el. Tanított a Virginiai Műszaki Egyetemen, a California Egyetemen, Berkeleyben, és nyugdíjazásáig a Louisianai Műszaki Egyetem aktív professzora volt.

Munkássága során közreműködött az erdő- és faipar legfontosabb tudományos szaklapjainak szerkesztésében, szerkesztőbizottsági munkáiban a Forest Products Journal, Wood and Fiber Science, New Zealand Journal of Forestry, Holzforschung és a Journal of Tropical Forestry-nél. Grozdits A. György tehetséges tudós, ügyes, kiváló felkészültségű mérnök és kutató, újító és ösztönző lelkületű tanár volt. Szakirodalmi munkássága kimagaslóan gazdag.

Egy amerikai kollégája méltatása szerint „történelemformáló és tiszteletet parancsoló munkássága a fa-, papír- és nanotechnológiai tudományok területén élő példája és ékes bizonyítéka annak, hogy a „magyar álom” szorgalmas és kemény munkával, merész célok kitűzésével megvalósítható”. Feltalálóként, tanácsadóként végzett szerepe a faipar, kompozit, természetes polimerek, fakémia, lombosfa-hasznosítások, kutatások területén, továbbá a bioenergia és a kémiai anyagok származtatása mezőgazdasági lignocellulóz anyagokból témában mind a mai napig elismerésre méltó.

Kreatív szellemiségét, úttörő munkáját és tiszteletre méltó teljesítményét több száz tudományos cikk, jelentés, szabadalom és előadás fémjelzi szerte a nagyvilágban. Fáradhatatlan, bátorító pártfogóként vezette és támogatta fiataljainkat a nemzetközi tudományos életben, érzékenyen odafigyelve rájuk és törekvéseikre. Évtizedeken át folytatott együttműködést egyetemünkkel, ezen belül elsődlegesen a Faipari Mérnöki Karral. Sok oktató és doktorandusz kolléga kapott tőle segítséget, hasznos tanácsokat.

Több alkalommal vett részt a kar által szervezett nemzetközi konferenciákon, ünnepségeken, ahol mindig időt szakított arra is, hogy további feladatokat tűzzön ki maga elé, keresve ezzel a kapcsolatok szélesítésének lehetőségét Alma Materével. A faanyagtudomány területén kimagasló eredményt elért hallgatók évtizedek óta pénzjutalomban és oklevélben részesülnek Grozdits A. György nagylelkű felajánlása alapján. 

A Faipari Mérnöki Kar támogatásáért és a fiatal kollégák pártfogolásáért a kar tanácsa 2006-ban Pro Facultate Ligniensis kitüntetésben részesítette, 2008-ban pedig megkapta az egyetem legnagyobb elismerését, a ’doctor honoris causa’ címet. 2014-ben ment nyugdíjba. Ezt követően is sokat utazott Európában, Magyarországot – mint úti célt – mindig fókuszba helyezve.

Élete utolsó évében feleségével, Judyval, és fiával, Greggel tett európai utazása is nagy élményt jelentett számára, melynek során sok kollégával találkozott itt, Sopronban. Szerette, ha másokat nevetni lát, így mindig igyekezett felvidítani a környezetét. Egész életében arra törekedett, hogy a világot jobbá, élhetőbbé tegye. 

Somersetben november 25-én vettek tőle végső búcsút. A család kérésére a virágokra szánt pénzadományokból ösztöndíjalapot hoztak létre a Citizens Nemzeti Banknál Grozdits A. György tiszteletére. Emlékét szeretett soproni Alma Matere kegyelettel megőrzi.

 


SZAKMAI HÉT 2017

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara ebben az évben is megrendezte a szakmai hetet. A 2017. december 4-től 8-ig tartó rendezvénysorozat keretén belül a hallgatók évfolyamuknak megfelelően vehettek részt az egyes programokon. A Szakmai hetet 2015-ben vezették be a karon felmenő rendszerben, melynek célja a faipari mérnök hallgatók látókörének szélesítése, ösztönzése és motiválása, gyakorlati tapasztalatszerzés biztosítása üzemi látogatások, tanüzemi gyakorlat és konferencia-előadás által.

ÖNÁLLÓ LABOR/PROJEKT- FELADATOK VERSENY

A programsorozat az Önálló Labor/ Projektfeladatok 2017 őszi és a Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány Molnár Sándor Emlékdíj versenyével kezdődött hétfőn. A részt vevő diákok a zsűri és a hallgatóság előtt mutatták be 10 percben a választott témájukban elért kutatási, tervezési eredményeiket. Idén is magas színvonalú, sokszor teljesen különböző témájú előadásokat láthattunk, emiatt igen szoros verseny alakult ki (1. táblázat). 

Helyezés Hallgató neve TémaKonzulens
I. Jakócs MihályFaanyag sűrűségének és nedvességtartalmának becslése mikrohullámú radar segítségévelDr. Bejó László
II. Lukácsi RolandKombinált faanyag-modifikáció: méhviaszos telítés és hőkezelésDr. Bak Miklós
III. Kelemen NorbertKombinált faanyag-modifikáció: paraffinos telítés és hőkezelésDr. Bak Miklós

1. táblázat

SZAKMAI ELŐADÁSOK,  NYITOTT LABOR

A keddi napon sokszínű előadásoknak adott otthont a Ligneum Látogatóközpont. Mannó Páltól (Trust Hungary Zrt.) megtudhattuk, mi kell a jó borhoz, Markó Gábor (Markó Kft.) a lépcsőgyártás kulisszatitkaiba vezette be a hallgatóságot, Varga Dávid (Faber Castell) pedig a ceruzagyártást mutatta be. A szerdai nyitott labor keretén belül az elsőéves hallgatóknak lehetőségük nyílt közelebbről is megismerkedni a Soproni Egyetemen található különböző laboratóriumokkal, mérőműszerekkel, a vizsgálható anyagtulajdonságokkal.

Ellátogattak a Papíripari Laboratóriumba, ahol dr. Csóka Levente fogadta őket, a Szerkezetvizsgáló Laboratóriumba a Csikós Szabolcs által tartott bemutatóra, a Bútor- és ablakvizsgáló Laboratóriumba dr. Bencsik Balázs vezetésével, a Lézer Laboratóriumba dr. Horváth Péter Györgyhöz, az Energetikai Laboratóriumot dr. Németh Gábor mutatta be nekik, az Anyagvizsgáló és Faanyagvédelmi Laborban dr. Komán Szabolcs tartott előadást, végül pedig dr. Csiha Csilla fogadta őket a Felületkezelő Laborban.

ÜZEMLÁTOGATÁSOK

Az elsőéves hallgatók pénteken a TAEG Zrt. fűrészüzemébe nyertek betekintést, a harmadévesek a Roto-Elzett Certa Kft.-t látogatták meg. A másodévesek a specializációválasztás megkönnyítéséhez kaptak segítséget: a fatechnológia-specializációhoz kapcsolódóan szerdán a Falco Sopron Bútor Kft.nél, a faépítészet-specializációhoz kapcsolódóan a Soproni Egyetem Szerkezetvizsgáló Laboratóriumánál, a folyamatmérnöki és logisztikaspecializáció kapcsán, pénteken pedig az IKEA Industry Magyarország Kft.-nél tettek látogatást. A harmadévesek szerdán faanyagvédelmi gyakorlat keretén belül megnézték a fertődi Esterházy-kastélyt. 

SIMONYI KÁROLY DIÁKNAP, TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Ugyancsak a szakmai hét programsorozat keretein belül került megrendezésre a Simonyi Károly diáknap is, melyet dr. Alpár Tibor dékán nyitott meg a Ligneum Látogatóközpontban. Ezt követte dr. Lükő István egyetemi magántanár megemlékezése prof. dr. h.c. dr. Günter Spreth professzorról, aki 2005 óta a Soproni Egyetem tiszteletbeli doktora volt. A Simonyi Károly diáknap legfontosabb eseményeként ezután elkezdődött a Tudományos Diákköri Konferencia (TDK), illetve a Művészeti Diákköri Konferencia (MDK).

A nagynevű szakmai versenyen színvonalasan teljesítő résztvevők később továbbjuthatnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK), illetve az Országos Művészeti Diákköri Konferenciára (OMDK). Az Önálló Labor/Projekt- feladatok Versenyhez hasonlóan a résztvevőknek itt is 10 perc állt rendelkezésükre, hogy előadják a választott témájukban elért kutatási, illetve tervezési eredményeiket. Ugyancsak magas színvonalú, szerteágazó, izgalmas témájú prezentációkat tekinthettünk meg.

Az MDK-n 11, a TDK-n 10 fő vett részt, közöttük a zsűri szekciónként az első három helyezettet díjazta, továbbá megjelölt 1–1 különdíjra érdemes hallgatót is. A Művészeti Diákköri Konferencia levezető elnöke Márfai Molnár László volt, a zsűri tagjai pedig Magyar Mónika grafikusművész, MDK-elnök, Rokob Csaba tervező, Szántó István festőművész és Hodgyai Zsolt, a SKK Hallgatói Önkormányzat alelnöke voltak (2. táblázat).

HelyezésHallgató neve TémaKonzulens
I. Horák DebóraMosdószekrénytervPolyák János 
II.Csicsics GergőBiokompozit térelválasztó rendszerGosztom András
III.Kele DávidEvőeszköz-kollekció fém és porcelán (vagy más különleges anyag) kombinációjáraPolyák János 
KülöndíjMarada TiborMosdóterv Polyák János 

2. táblázat

A Tudományos Diákköri Konferencia levezető elnöke dr. Fehér Sándor volt, a zsűri tagjai pedig dr. Pásztory Zoltán Innovációs Központ igazgató, TDK-elnök, Kalmárné dr. Hollósi Erika projektmenedzser (GYMS-KIK), Lekics Gábor kirendeltségvezető (ÉMI Nonprofit Kft.), Szikszai László designer (Szikszai Furniture Kft.) és Szmuta Veronika, a SKK Hallgatói Önkormányzat elnöke voltak (3. táblázat).

HelyezésHallgató neve TémaKonzulens
I. Jakócs MihályFaanyag sűrűségének és nedvességtartalmának becslése mikrohullámú radar segítségévelDr. Bejó László
II.Mészner AttilaA lenolaj jelenlétének a faanyag vízfelvételére gyakorolt hatásaDr. Horváth Norbert
III.Eső IstvánPhellinus contiguus – Kemény fekvőtaplóDr. Horváth Norbert
KülöndíjMolnár FerencKülönböző szilícium nanorészecskék hatása a fa-víz kapcsolatokraDr. Bak Miklós

3. táblázat

 

Az eredményhirdetés után sportversenyek kezdődtek, a vállalkozó szellemű diákok a tanulmányi versenyek után asztaliteniszben, teremfociban, dartsban, csocsóban és tekében is összemérhették tudásukat. Összességében a szakmai hét eredményesnek bizonyult, magas volt a hallgatók részvételi aránya, reményeink szerint a programsorozat hozzájárult szakmai fejlődésükhöz és élvezték a rendezvényeket.  

Írta: Vörös Ágnes
fotó:  Schantl István

A TDK- és MDK-konferenciák nem jöhettek volna létre az alábbiak támogatása nélkül:
  


Kapcsolódó dokumentum:


egyetemi-hirek


Tetszett a cikk?