Elhunyt prof. Dr. Láng Elemér

Mély szomorúsággal és megrendüléssel tudatjuk, hogy dr. Láng Elemér, az MTA doktora, a Soproni Egyetem emeritus professzora életének 72. évében elhunyt. A faipari tudományok kiemelkedő művelője először Sopronban, majd hosszú időn át az USA-ban volt egyetemi oktató és kutató, pályafutása végén pedig ismét a Soproni Egyetemen oktatott. Nyugdíjasként is sokat tett az egyetem és a kar érdekében, amíg egészsége engedte.

Láng Elemér 1947. december 24- én született Győrben. 1975-ben szerzett okleveles faipari mérnöki végzettséget a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen, majd 1976-tól az egyetem Bútor- és Épületasztalosipari Tanszékének (a későbbi Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet) munkatársa lett. 1989-ben elnyerte az amerikai Virginia Polytechnic Institute doktori ösztöndíját, itt szerezte meg doktori (PhD) fokozatát 1993-ban. Ezután pár évig újra Sopronban tanított, majd 1996-tól ismét az USA-ban, a West Virginia Universityn kapott állást, ahol később Associate Professor (egyetemi docens) kinevezést kapott. 2006-ban egyetemi tanári kinevezést vehetett át a Nyugat-Magyarországi Egyetemen.

2012-ben egészségügyi okokból hazatérni kényszerült, majd újra Sopronban folytatta oktatói tevékenységét. 2013-ban nyugdíjba vonult, értékes tevékenységét az egyetem prof. emeritus címmel honorálta. Még ebben az évben megvédte nagydoktori (DSc) értekezését a Magyar Tudományos Akadémián. Haláláig aktívan részt vett az egyetem Faalapú Termékek és Technológiák Intézetének munkájában.

Láng Elemér professzor úr jelentősen hozzájárult a hazai és a nemzetközi faipar és faanyagtudomány fejlesztéséhez. Munkásságát – elsősorban a famegmunkálás, faanyagmechanika, faalapú kompozitok területén – több kitüntetéssel is elismerték. A Soproni Egyetemen professor emeritus, a West Virginia Universityn pedig Associate Professor Emeritus címet kapott. Nagyon jelentős saját publikációs tevékenysége mellett sokat segített a soproni kollégáknak, hogy munkájukat nemzetközi folyóiratokban is publikálni tudják. USA-beli tartózkodása során több hazai oktató számára biztosított lehetőséget amerikai tanulmányutakra, valamint doktori, ill. posztdoktori ösztöndíjak elnyerésére.

Dr. Láng Elemér 2008 óta súlyos egészségügyi gondokkal küzdött. Nagy kitartással és erős akarattal sikerült újra és újra felépülnie visszatérő betegségeiből, és élete végéig aktívan dolgozott, többek között a Soproni Egyetem tudományos eredményeihez is hozzájárulva. Halála jelentős veszteség a Simonyi Károly Kar, a Soproni Egyetem, valamint az egész hazai faipari és tudományos közélet számára.


Kapcsolódó dokumentum:


egyetemi-hirek-2019-09


Tetszett a cikk?