Új szervezeti struktúra és új arculat a Soproni Egyetemen

SZERVEZETI STRUKTÚRAVÁLTÁS

Jelentős szervezeti modellváltást hajtott végre az alapítványi működést követően a fenntarthatóságot zászlójára tűző Soproni Egyetem. A fenntarthatóság gondolata nemcsak a képzések és kutatási területek újragondolásában, hanem a fenntartható módon működtethető intézmény kialakítása területén is érvényesül. 2021. július 1-jétől új, egyszerűbb szervezeti struktúra lép életbe, amely új, és újra kinevezett kari vezetők irányításával hivatott a 21. század kihívásaira választ adó oktatási és kutatási kínálatát erősíteni.

AZ EGYETEM ÚJ LOGÓJA

A Soproni Egyetem immár négy karral, valamint egy tudományos intézettel rendelkező, országos és regionális szerepű, nemzetközileg is elismert és keresett felsőoktatási intézmény, mely a nyugat-magyarországi régió egyik legkedveltebb szellemi, oktatási és kutatási központja.

Az egyetem karain az oktatás évszázados hagyományokra tekint vissza. Ezeket a hagyományokat megőrizve, de az egyetemi integráltságot, sokszínűséget és modernizációs törekvéseket is alapul véve, új arculat került kialakításra. A Soproni Egyetem új logójában ligatúraként egy klasszikus pajzsos címer körvonalait formázó, Sopront szimbolizáló S betű foglalja magába az univerzitásra utaló U betűt. A címerben megjelenik a nagy múltú egyetem alapítási éve, az 1735-ös évszám is. A Leghűségesebb várossal (Civitas fidelissima) ápolt szoros köteléket a Sopron városcímerből átemelt, stilizált, háromormú ostrompárkányzat motívum szimbolizálja a pajzsforma felett. Ez elhelyezkedéséből fakadóan egy koronára emlékeztet, így egyszersmind a város rangjára, koronázóváros (1625) múltjára, valamint egyetemünk III. Károly király általi alapítására is utal. A tervezés során kiemelten fontos cél volt, hogy olyan logó készüljön, amely kivehető és felismerhető egy telefon kijelzőjén is, akár egy profilkép méretében is, tehát megfelel a 2020-as évek digitális kommunikációja által állított kihívásoknak. További fontos szempont volt, hogy az arculat és a logó egy intézményt, egy egyetemet képvisel, ennek okán legyen a karok szintjén is egységesebb a megjelenés, a kívülálló számára is egyértelműen és erőteljesen mutassa a négy kar intézményi kapcsolatát. Ezt az egységes forma kialakításával, de a karok tradicionális színeinek megtartásával érték el.

Az arculati elemek lecserélése hosszabb folyamat eredménye lesz az egyetemi online és offline térben, így egy ideig még találkozhatnak a korábbi arculattal is párhuzamosan.

ÚJ NÉVEN FOLYTATJA TOVÁBB A SIMONYI KÁROLY KAR

A Soproni Egyetem modellváltásával kapcsolatban a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2021. augusztus 1-jétől Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar néven folytatja tevékenységét. A névváltozással hangsúlyozni szeretné a kar azt a két iparágat, amelyeket képzéseik, kutatásaik és szolgáltatásaik elsősorban támogatnak. Az unikális faiparimérnök-képzés mellett a fafeldolgozás minden fajtája megjelenik képzéseikben és mára már – igaz, fás gyökerekkel – a kreatívipar is kiemelt iparágaik közé tartozik.


Kapcsolódó dokumentum:


egyetemi-hirek


Tetszett a cikk?