Pályázati felhívások, információk

A pályázati kiírásokra kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozásnak (a továbbiakban: KKV) minősülő vállalkozások, továbbá a magyarországi székhelyű gazdasági kamarák, és a vállalkozások érdek-képviseleti szervezetei pályázhatnak. Valamennyi pályázó esetében feltétel, hogy az éves átlagos statisztikai állományi létszám a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt (2008. évi), teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
A pályázatok benyújtása 2009. augusztus 31-től 2009. december 31-ig lehetséges.
A pályázatok elbírálása a befogadás sorrendjében, folyamatosan az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig történik. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggeszti, és a felfüggesztés tényét közzéteszi.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (http://www.nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt. Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kékszáma: 06-40/638-638.

Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása GOP-2009-2.2.3

A támogatás célja:

A konstrukció a vállalati folyamatmenedzsment hatékonyságának növelését tűzi célul: a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javítását, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások kiépítését, összehangolását, és az ehhez kapcsolódó szervezetfejlesztést és az üzleti folyamatok újra- és megszervezését (BPR). Szintén cél a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén mind a vállalatközi üzleti folyamatokban, mind a vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokban.
Rendelkezésre álló forrás: 1,97 milliárd forint a 2009. évre.
Támogatható tevékenységek köre Modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések.
A támogatás mértéke:
maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet, az alábbiak figyelembevételével:
Maximális támogatási intenzitás
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési statisztikai régiókban 50%,
b) Közép-Dunántúl tervezési statisztikai régióban 40%,
c) Nyugat-Dunántúl tervezési statisztikai régióban 30%.
A maximális támogatási intenzitások a regionális támogatási térképen meghatározottakhoz képest mikro- és kisvállalkozások esetén 20%-kal, középvállalkozások esetén 10%-kal növelhetők.
Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 5 000 000 Ft, maximum 25 000 000 Ft lehet.

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP-2009-2.2.1, KMOP-2009-1.2.5

A támogatás célja:

A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elő.
Támogatható tevékenységek köre: Modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések, az alábbi 9 funkcionális célterületekre lehet pályázatot benyújtani:
1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
2. Gyártási terület;
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
4. Kontrolling és döntéstámogatás;
5. Beszerzési, logisztikai terület;
6. Táv- és csoportmunka-támogatás;
7. Pénzügyi, számviteli terület;
8. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
9. Internetes értékesítés (Vállalati web-áruház)
Támogatás mértéke:
A GOP-2009-2.2.1 pályázati konstrukció keretében: maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet, a KMOP-2009-1.2.5 pályázati konstrukció keretében: maximum az összes elszámolható költség 35%-a lehet, az alábbiak figyelembevételével:
Maximális támogatási intenzitás:
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési statisztikai régiókban 50%,
b) Közép-Dunántúl tervezési statisztikai régióban 40%,
c) Nyugat-Dunántúl tervezési statisztikai régióban 30%.
A maximális támogatási intenzitások a regionális támogatási térképen meghatározottakhoz képest mikro- és kisvállalkozások esetén 20%-kal, középvállalkozások esetén 10%-kal növelhetők.
Támogatás összege:
A GOP-2009-2.2.1 pályázati konstrukció keretében: minimum 1 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft lehet.
A KMOP-2009-1.2.5 pályázati konstrukció keretében: minimum 1 000 000 Ft, maximum 15 000 000 Ft lehet.

Pályázatok ablakcserére, fűtéskorszerűsítésre


2009. augusztus 1-jétől nyújthatók be pályázatok az idei Nemzeti Energiatakarékossági Program forrásaira. A program a lakosság energiahatékonysági beruházásait ösztönzi, nyílászárók cseréjéhez vagy hőszigeteléséhez, fűtés- vagy melegvízellátás korszerűsítéshez, lakások hőszigeteléséhez, valamint a megújuló energiafelhasználáshoz kínál összesen 1,5 milliárd forint értékben vissza nem térítendő támogatást.
A pályázati rendszer kiírója a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM), közreműködő szervezete az Energia Központ Nonprofit Kft. „A különböző összegek és támogatási mérték alapja, hogy az energetikailag hatékonyabb korszerűsítéseket magasabb hozzájárulásokkal ösztönözzük" - emelte ki Oláh Lajos, a szaktárca államtitkára.
A részletekről a pályázók a minisztérium honlapján (www.khem.gov.hu) tájékozódhatnak, itt találhatók meg a pályázat beadásához szükséges nyomtatványok is.


Tetszett a cikk?