Létszám és kereset a faiparban

Alkalmazotti létszám

Fafeldolgozó ipar

2008 egészében a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 6,6%-kal csökkent az előző évhez képest, ami a 0-19 fős és a 250 fő feletti létszámkategóriában végbement létszámcsökkenésből adódik. Az összes alkalmazásban állók létszámát tekintve hasonló tendenciák figyelhetők meg, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében.

Az alkalmazásban állók létszáma 2007-ben kb. 20%-kal csökkent 2003-hoz viszonyítva. A legnagyobb visszaesés a 20-49 főt, illetve a több mint 250 főt foglalkoztató vállalkozások létszámadataiban következett be. Az ágazatban a munkavállalók zömét teljes munkaidőben foglalkoztatják. Lényeges változás e téren a 250 főnél többet foglalkoztató vállalkozásoknál ment végbe, ahol a korábbi 11%-kal szemben 30%-ra nőtt a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya.

Bútoripar

Az alkalmazotti létszámot tekintve a teljes munkaidőben foglalkoztatottak teszik ki a létszám több mint 90 százalékát. Az összes foglalkoztatotti létszámban ingadozások a konjunktúra függvényében tapasztalhatók. A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak arányában jelentős változás a bútoripar vállalkozásai esetében nem mutatkozik. 2008-ban a 0-19 fős kategóriában 92%-os létszámnövekedés következett be a 2007-es évhez képest a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, és 70%-os az alkalmazásban állók körében. A 20-49 fős kategóriában jelentős létszámcsökkentés ment végbe: a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 12,5%-kal, az alkalmazásban állóké 12,8%-kal csökkent. A nagyvállalati (250 fő +) körben 10%-os volt a létszámnövekedés az egy évvel korábbihoz képest. Összességében a bútoripari vállalkozásokban 14,2%-kal volt magasabb a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, illetve az összes alkalmazásban állók létszáma.

Átlagkeresetek


2007-ben a versenyszférában teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 177 400 Ft volt, 2008-ban ez 192 400 Ft-ra emelkedett. Az átlagos nettó kereset 2007-ben 114 100 Ft, 2008-ban 122 000 Ft volt.

Fafeldolgozó ipar

Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a fafeldolgozó iparban az országos átlagot meghaladó bruttó és nettó átlagkeresetet csak a 250 fő feletti létszámot foglalkoztató vállalkozások esetében mértek mind 2007-ben, mind 2008-ban. A többi vállalkozás esetében jelentős az elmaradás mind a bruttó, mind a nettó keresetek esetében. A nettó keresetek 2008-ban 10%-kal emelkedtek 2007 évhez képest. A legnagyobb arányú növekedést a 20-49 fős vállalkozásoknál mérték.

Bútoripar

A bútoripar vállalkozásai esetében egyik létszámkategóriában sem érik el a keresetek a nemzetgazdasági átlagot, még a legtöbb alkalmazottat foglalkoztató kategóriában is 15-20%-os elmaradás mutatkozik mind 2007 egészében, mind 2008-ban.

Ugyanakkor a két ágazat kereseti szintjét összevetve a 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások esetében a bútoripar kereseti szintje 2007-ben meghaladta a faiparét. 2008. január-márciusában viszont fordulat következett be, amely az év egészére is érvényes maradt: a fafeldolgozás ágazat valamennyi létszám-kategóriába tartozó vállalkozásában foglalkoztatottak bruttó és nettó keresete kismértékben meghaladja az ugyanebbe a kategóriába tartozó bútoripari vállalkozásokban foglalkoztatottak keresetét.
2008-ban a nettó keresetek a bútoriparban 5,5%-kal emelkedtek. A létszám-kategóriákon belül a 10-19 fős vállalkozásoknál 4%-os csökkenést mértek, míg a többiben 3 és 11% volt az emelkedés mértéke.


 

  


Forrás:
GAZDASÁGELEMZÉS 2009. I. Készült az Erdészeti, Fa- és Bútoripari Ágazati Párbeszédbizottság megbízásából!


 


Tetszett a cikk?