Tavaly is volt halálos munkabaleset

A két fő szakterület alá tartozó vállalkozásoknál, a TEÁOR négykarakteres bontásában, a 2008. évben bekövetkezett munkabalesetek megoszlása a táblázat szerinti.

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. (a továbbiakban Mvt.) 87. §-ában meghatározott súlyos munkabalesetek előfordulása a 2008. évben az alábbiak szerint alakult a fafeldolgozás során és a bútoriparban:
súlyos csonkulásos eset: 3
életveszélyes esemény: 1
halálos munkabaleset: 1.
Nem súlyos csonkulásos eset: 2
7.
Megjegyzendő, hogy a „nem súlyos" csonkulásos esetek száma magasnak tekinthető, ami azt mutatja, hogy a faipari megmunkáló gépek a vágásos, roncsolásos és csonkulásos balesetek szempontjából a veszélyes gépek közé tartoznak.

 A balesetek ismertetése

A legsúlyosabb esemény - az egy halálos munkabaleset - szabálytalan személyemelés közben történt, amikor egy villástargonca villájára fémkeretes konténert helyeztek, és 4,5 méter magasságba emelte a targoncavezető a konténerben álló személyt. A konténer megbillent és a benne álló személy a betonpadozatra esett.
Az életveszélyes esemény szegező-pisztoly használatakor következett be, amikor a munkavállaló meg akart győződni arról, hogy a szegezőpisztoly megfelelő állapotú és maga felé fordítva ismételte meg a műveletet.
A súlyos csonkulásos események közül kettő körfűrészgépen, anyagmegmunkálás során történt. Az egyik alkalommal a munkavállaló hozzáért a körfűrész szerszámhoz, a másik esetben a vágási horony szűkülése miatt a munkaanyag (léc) visszavágódott és az előtolás, valamint a vágóerő behúzó hatása következtében a munkavállaló bal kézfeje a szerszámhoz ért.
Egy további súlyos csonkulásos esemény faipari szeletelőgép adagolása közben következett be, amikor a munkavállaló felnyitotta a gép védőburkolatát, annak érdekében, hogy forgácsot távolítson el, azonban a gép váratlanul megindult.

 A munkabalesetek elemzése

A 2008. évben nyilvántartásba vett fent nevezett szakágazatokban bekövetkezett munkabalesetek adataiból az alábbiakat állapíthatjuk meg:
- a balesetek 36,5%-ában a munkavállalók gépek kiszolgálását végezték. Ugyancsak magas a kézi anyagmozgatáskor bekövetkező munkabalesetek aránya, amely 20,6%;
- a legtöbb munkabaleset -az összes esemény 30%-a - a fűrészelt faáru készítés munkahelyein fordult elő;
- a sérültek munkaköre szerint a legtöbb baleset fafeldolgozó gép kezelőjét éri;
- a munkáltatók által felvett munkabaleseti jegyzőkönyvek adatai szerint a faiparban történt munkabalesetek 66,6%-ánál a sérült figyelmetlensége a baleset bekövetkezésének az oka (erre az adatra érdemes a munkavállalók és képviselőik figyelmét felhívni);
- az elszenvedett sérülések tekintetében 71% a „sebek és felületes sérülések” aránya, 12% csonttörés, 9,4% ficam, húzódás, az esetek 5,6%-a traumás amputáció.


 A fenti adatsor ráirányítja a figyelmet arra, hogy a faipari gépek továbbra is a legveszélyesebb berendezések közé tartoznak,a nagy fordulatszámon üzemelő éles szerszámok veszélyt jelentenek a munkavállalókra. Természetesen a faipari gépek okozta baleseti veszélyek is nagyban csökkenthetők: jó munkaszervezéssel, jól kiképzett gépkezelőkkel, korszerű védőberendezések alkalmazásával, a szabályok és előírások pontos betartásával. (Forrás: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség sajtóosztálya)

A munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai 2008-ban

A bútorgyártó, fafeldolgozó cégeknél a korszerűbb gépek, berendezések meg¬jelenésével csökkent a balesetveszély.Jellemző hiányosságként a munkavállalók egyéni védőeszköz-használatának elmulasztását, a gépek védőburkolat nélkül vagy kiiktatott védőberendezéssel (a karbantartást követően több esetben nem helyezték vissza) történő további üzemeltetését lehet említeni.
A kisebb fafeldolgozó üzemekben gondot jelentenek a használt régi gépek, munkaeszközök. Ezeknél a gépeknél a védőberendezések és a védőburkolatok hiányosságai okoznak közvetlen és súlyos veszélyeztetést.
Az Újonnan beszerzett veszélyes munkaeszközök használatbavétele sok esetben nem a jogszabályi előírások  alapján történik. A faiparban keletkező porok biztonságos és hatékony elszívása csak a legújabb és legmodernebb gépekkel felszerelt üzemekben valósult meg.

 

A fafeldolgozó üzemeket működtető munkáltatóknál még mindig előfordult,hogy kockázatértékelésük nem terjedt ki a keletkező rákkeltő keményfaporok (tölgyfa- és bükkfaporok) expozíciójára, valamint a munkavállalók zajterhelésére, mindezzel a munkavállalók egészségét és életkilátását súlyosan veszélyeztették. (Forrás: OMMF Beszamoló a 2008. évben elvégzett feladatokról)

 


Munkabaleset:

Az a baleset, amely a munkavállalót szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.
Súlyos az a munkabaleset, amely:
a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 1 éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;
b) valamely érzékszerv (vagy érzékelőképesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.
Csonkolásos munkabaleset az a munkabaleset, amely bármely ujj első percének az elvesztését eredményezi, továbbá az ennél súlyosabb esetek. A munkabaleseti adatok a három napot meghaladó keresőképtelenséget, ill. a halált okozó munkabaleseteket tartalmazzák.
 


Tetszett a cikk?