Új Európai Uniós pályázatok

Ezekből most hármat emelnénk ki a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatai közül, amelyek érdekesek lehetnek a faipari vállalkozások számára is. Újdonság, hogy a támogatási kérelmet a www. szechenyi2020.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A digitális formátum mindenki számára új, ezért egy úgynevezett gyakorló felület áll a pályázók rendelkezésére, ahol egy mintapályázat kitöltésével elsajátítható a kezelés, mielőtt élesben benyújtanák pályázatukat. A hibás és hiányos támogatási kérelmek elkerülése érdekében az adatlapok tartalmát és töltöttségét a kitöltő program ellenőrzi.

A kapott támogatás ellenében a legtöbb esetben biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékaként. A biztosítéknyújtási kötelezettségről részletesen olvashatunk a pályázati dokumentációkban. A kormány kiemelt figyelmet fordít a mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági szerepének erősítésére, ennek érdekében a fiatalok vállalkozóvá válását 4 milliárd forinttal támogatja, a kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítésére és eszközbeszerzésére 8,5 milliárd forintot nyitott meg, a kereskedelem fejlesztésére és a piacnyitás támogatására pedig 1,5 milliárd áll rendelkezésre.

Gyakorló felület: http://goo.gl/JICiPn

A felhívásokkal kapcsolatos további információkról a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat elérhetőségein érdeklődhet:

Miniszterelnökség – Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat
1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.
Tel.: 06-40/638-638.
E-mail: palyazat@me.gov.hu
http://palyazatok.gov.hu

 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (GINOP)

A támogatás célja

A Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 18-30 éves) fiatalok felkészítését támogatja saját vállalkozásuk indításában, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint a vállalkozásuk induló költségeihez nyújtott pénzügyi támogatással. A program két pillér mentén valósul meg. A jelen, első pillér keretében üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szervezet(ek) a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak, a fiatalok kompetencia-képzését, általános és speciális képzését, az üzleti tervek elkészítésének támogatását, és mentorálást biztosítják. A későbbiekben megjelenő második pillér keretében az életképes, elfogadott üzleti tervvel rendelkező fiatalok pénzbeli támogatást kaphatnak üzleti tervük megvalósítására.

Kedvezményezettek köre

A program célcsoportja a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. Továbbá azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 18-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, vagyis az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. A program két pillérben valósul meg. Az első pillérben: vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztési tapasztalattal rendelkező szolgáltatók. A második pillérben: a magas színvonalú, életképes, elfogadott üzleti tervvel rendelkező, vállalkozásukat megalapító fiatalok

Kik pályázhatnak?

 • önállóan vagy konzorciumi partnerként a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, képzéseket az elmúlt 3 évben tevékenységi körben végző vállalkozások, nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek
 • a konzorciumi tagok maximális száma: 5 db.
 • konzorciumi partnerként részt vehetnek a kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő munkaügyi központok. Amennyiben a munkaügyi központ konzorciumi tagként nem kerülnek bevonásra, úgy együttműködő partnerként kell bevonni, a fiatal álláskeresőket közvetítő szervezetként.

A támogatható tevékenységek köre

Tanácsadás, a vállalkozás-indításhoz szükséges általános és specifikus képzések megszervezése és lebonyolítása, kompetenciafejlesztés, vállalkozói készségek, képességek és szemlélet fejlesztés, képzéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, üzleti terv elkészítésének támogatása, majd a szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező fiatalok szakmai támogatása, üzleti tervük megvalósításában, valamint a fiatalok a program teljes futamideje alatt történő mentorálása.

A támogatás minimum - maximum összege (Ft):

Az első pillérben a támogatási összeg régiók közötti aránya a népességen belül a célcsoportba tartozó népesség és a fiatal munkanélküliek regionális megoszlása alapján kerül meghatározásra. A második pillérben legfeljebb: 3 millió Ft.

A támogatás mértéke

Első pillérben: 100 %, második pillérben: 90%

A támogatás formája

Vissza nem térítendő

Beadási határidő

2014.12.31. (beadás kezdete a pályázat megjelenését követő 30. naptól)

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP)

A támogatás célja

A pályázat keretében mikro-, kis-és középvállalkozások vállalati beruházásai lesznek támogathatóak. A pályázat fókusza az elmúlt egy év kedvező feldolgozóipari trendjéhez igazodik, cél az ipari termelés felfutásának erősítése. Vissza nem térítendő támogatást nyújt a fejleszteni kívánó feldolgozóiparban tevékenykedő hazai mikro-, kis-, és középvállalkozások számára. A beruházás keretében lehetőség nyílik eszköz-és géppark fejlesztésre, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására.

Kedvezményezettek köre

mikro-, kis-és középvállalkozások

Kik pályázhatnak?

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, az építőipar és a bányászat kivételével).
 • Árbevételük minimum 50%-a a kiírásban meghatározott tevékenységi körből származik
 • legalább 3 éves múlttal rendelkeznek

A támogatható tevékenységek köre

A pályázatok elsősorban a termelés növelését, a termelő eszközök beszerzését támogatják, és ehhez kapcsolódóan lesznek csak támogathatóak a termelés bővítéséhez közvetlenül kapcsolódó, azt kiegészítő tevékenységek. A kiegészítő tevékenységek alatt, a termelés bővítéséhez kapcsolódó ingatlan és infrastrukturális beruházásokat, anyagmozgató eszközöket, infokommunikációs eszközöket értik.

A támogatás minimum - maximum összege (Ft):

10.000.000 – 100.000.000

A támogatás mértéke

50%

A támogatás formája

Vissza nem térítendő

Beadási határidő

2014.12.31. (beadás kezdete a pályázat megjelenését követő 30. naptól)

 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP)

A támogatás célja

A támogatás célja a KKV-k piacra jutási feltételeinek, különösen a külpiaci érvényesüléshez szükséges tevékenységek támogatása külföldi kiállításon, vásáron való részvételen, a piacra jutáshoz kapcsolódóan végzett marketingtevékenységen, illetve igénybe vett kiegészítő szolgáltatásokon keresztül. A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon.

Kedvezményezettek köre

mikro-, kis-és középvállalkozások

Kik pályázhatnak?

 • mikro-, kis- és középvállalkozások,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt,
 • melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl.: a szolgáltató szektor, az építőipar és bányászat kivételével)
 • legalább 3 éves múlttal rendelkeznek
 • amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) nem éri el az 50 millió Ft-ot

A támogatható tevékenységek köre

A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, szolgáltatásokat, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. Elvárás, hogy a vállalkozás alakítsa ki a szervezeten belül a külkereskedelmi tevékenységért felelő munkatárs munkakörét, és köteles a Nemzeti Kereskedőház Zrt-vel kapcsolatot tartani.

A támogatás minimum - maximum összege (Ft):

3.000.000 – 7.500.000

A támogatás mértéke

50% (de maximálisan a támogatási intenzitásokra vonatkozó szabályok által előírt érték)

A támogatás formája

Vissza nem térítendő

Beadási határidő

2014.12.31. (beadás kezdete a pályázat megjelenését követő 30. naptól)


Tetszett a cikk?