Nincs sok idő, a rendelet július 1-jétől hatályba lép

Annak a szervezetnek, amely a faanyag kereskedelmi láncához tartozó tevékenységek valamelyikét Magyarországon végzi, köteles azt az ellenőrző szervezet felé bejelenteni. Ez azért indokolt, mert így a láncon belüli személyek vagy szervezetek egyértelműen beazonosíthatóvá válnak, így a faanyag „útja” teljesen meghatározhatóvá válik. Azon erdőgazdálkodók, akik kizárólag Magyarország területén végzik tevékenységüket, nem kötelesek külön bejelentésre.

A kereskedelmi lánc szereplője köteles naprakész dokumentációs rendszert működtetni, minden ehhez kapcsolódó dokumentumot 5 évig megőrizni, annak hitelesített magyar nyelvű fordításával együtt.

Szabálysértés esetén az ellenőrző hatóságnak jogában áll többek között elkobozni a faterméket és az ebből származó bevételt, a szervezet működési engedélyének módosítását, valamint a termékkel kapcsolatos tevékenység végzését  bizonyos időre felfüggeszteni. A bejelentés online is elvégezhető a NÉBIH honlapján, ahol június 15-e óta elérhető a  nyomtatvány. A rendelkezések 2016. április 27-én léptek életbe, az erdei faválaszték szállításának nyilvántartására  vonatkozó szabályok kivételével, amelyek 2016. július 1-jétől lesznek érvényben.

A Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatal Erdészeti Intézete február végén kérdőíves kutatást végzett a szabályozással érintett gazdasági szereplők körében. A faiparban tevékenykedők három nagy csoportba sorolandók a válaszok alapján, a válaszolók 69%-a fakereskedelmi, 29%-a fafeldolgozási, a további 26% pedig tüzelőanyag-kereskedelemmel foglalkozik. A megkérdezetteknek csak 11%- a rendelkezik FSC-tanúsítvánnyal.

Forrás / Bővebb információ:
www.portal.nebih.gov.hu


Tetszett a cikk?