Kedvező helyzet, javuló várakozások

A GVI vállalati konjunktúra vizsgálatának eredménye szerint tovább folytatódtak és erősödtek a 2013 áprilisa óta megfigyelhető pozitív változások: a magyar vállalkozások kedvezőbbnek ítélik üzleti helyzetüket és a várakozásaik is tovább javultak.

A 3178 vállalkozás válaszai alapján számított GVI konjunktúramutató értéke az októberi plusz 45 pontról 2016 áprilisára plusz 49 pontra növekedett, amely az 1998 óta végzett kutatás kezdete óta az eddigi legmagasabb. A konjunktúramutató értéke egy kivételtől eltekintve minden gazdasági ágban javult. A legnagyobb növekedés (13 pont) az építőiparban következett be, de az ipar (6 pont) és a kereskedelem (4 pont) tekintetében is jelentősebb javulás történt. Kivételt csupán a gazdasági szolgáltatásokhoz sorolható cégek jelentik, ahol csekély mérvű csökkenés történt.

A cégeket tulajdonszerkezetük alapján vizsgálva megállapítható: minden kategóriában pozitív kilátásokat fogalmaznak meg a vállalkozások. A cégek méretét tekintve látható, hogy elsősorban a nagyobb vállalatok jövőképe a legpozitívabb. A javuló üzleti klímát leginkább a külföldi tulajdonban lévő, exportáló és több mint 250 főt foglalkoztató cégek jelzik – ezen vállalkozások üzleti várakozásai a legkedvezőbbek.

Áprilisban a válaszadó cégek átlagos kapacitáskihasználtsága 77 százalék volt, ami az októberi adathoz képest 3 százalékpontos mérséklődést jelent.

A kapacitáskihasználás az iparban (82%) és a kereskedelemben (76%), a nagyvállalatoknál (82%), a döntően külföldi tulajdonban lévő cégeknél (85%) és a döntően exportáló cégeknél a legmagasabb (84%). A legalacsonyabb ez az érték az építőiparban (72%),
a mikro cégeknél (65%), a kizárólag belföldre termelő vállalatoknál (73%) és a tisztán hazai tulajdonban lévő cégeknél (75%).

A vállalkozások a következő fél évben is a munkaerő-kereslet növekedésére számítanak, ezek szerint a következő fél évet is ez jellemzi majd a verseny-szektorban.


Kapcsolódó dokumentum:


asztalos-junius-57


Tetszett a cikk?