Faanyagvédelmi szakértő képzés

A faanyagvédelmi szakértők részére az MMK Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki tagozata előírta a szakértői jogosultsághoz szükséges krediteket, amit az MMK elnöksége a szept. 26-i ülésén el is fogadott. Ezek megszerzésében segít a NymE SKK képzése.

Ki lehet faanyagvédelmi szakértő?

Faanyagvédelmi szakértői jogosultságot elsődlegesen Okleveles (5 éves) faipari mérnök, vagy Faipari mérnök MSC. diplomával rendelkező szakemberek szerezhetnek. Az ő számukra a szakértői jogosultság 5 év szakmai gyakorlat után megadható.
Ezen felül (főiskolai) faipari mérnök BSC. (vagy üzemmérnök) oklevél, erdőmérnök (egységes osztatlan képzés), építőmérnök (BSC., MSC.), építészmérnök (BSC., MSC., egységes osztatlan képzés), vegyészmérnök (BSC., MSC.), biomérnök (BSC., MSC.), vagy a nevezett végzettségekhez megszerzett PhD. fokozatok is elfogadhatók, a szükséges kreditek továbbképzésben történő megszerzése után.

Milyen kreditek megszerzésére van szükség?

Az MMK EFA szakmagyakorlási kódexe értelmében az alábbi területeken kell megszerezni a szükséges krediteket:

  • Faanyagismerettan: faanatómia, fafizika, famechanika, fagazdálkodás (12 kredit)
  • Elsődleges fafeldolgozás-technológia: fűrészipar, szárítás, gőzölés, faanyagvédelem, faanyag modifikáció ismeretkör (15 kredit)
  • Építészet és faépítés: építéstan, faszerkezetek, szerkezeti anyagok, fa- és könnyűszerkezetes építés-technológia ismeretkör (15 kredit)
  • Szervetlen kémia, szerves kémia, fakémia (12 kredit)


(Megj.: a fenti kreditek közül nem kell megszerezni azokat az ismereteket, amelyeket valaki már felsőoktatásban korábban hallgatott.)

Hogyan lehet megszerezni a hiányzó krediteket?

Megfelelő számú érdeklődő esetén NymE SKK a 2014/15-ös tanévben továbbképzést indít azok számára, akik nem rendelkeznek a szükséges kreditekkel. A képzés, két féléves, gyakorlatokkal kiegészített távoktatás tanfolyam formájában valósul meg. Ennek a gyakorlati megvalósítása egy rövidebb félév eleji, és egy hosszabb félév végi konzultáció formájában valósul meg. A konzultációk között a hallgatóknak van lehetőségük az oktatókkal történő kapcsolattartásra, e-mailen keresztül.

A félév végi konzultációk végén kerül sor a vizsgákra, amelyeket sikertelenség esetén a konzultáció után egy héttel a résztvevők megismételhetnek. Ennek megfelelően a félévek beosztása a következő:

1. félév:

  • 1. konzultáció: nov. 6-7 (csütörtök-péntek)
  • 2. konzultáció + vizsgák: jan. 12-16. (hétfő-péntek)
  • Ismétlő vizsga: jan. 23.


2. félév:

  • 1. konzultáció: feb. 26-27. (csütörtök-péntek)
  • 2. konzultáció + vizsgák: jún. 1-5. (hétfő-péntek)
  • Ismétlő vizsga: jún. 12.


A képzés végén a hallgatók tanúsítványt kapnak a teljesített tárgyakról, amellyel igazolják az FV-Sz jogosultsághoz szükséges ismeretek megszerzését. Az igazolás alapján, és a megfelelő gyakorlati idő megléte esetén a MMK Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Bizottsága javasolja a Faanyagvédelmi szakértői jogosultság megadását.

Mennyibe kerül a képzés?

A résztvevőknek a Faipari mérnök BSc. szak esetében megállapított tandíjat kell befizetniük (jelenleg 175.000 Ft/félév, 350.000 Ft összköltség + ÁFA). A tandíj félévente fizetendő, legkésőbb az első konzultáció időpontjában. Azok a hallgatók, akiknek nem kell az összes kreditet hallgatniuk, kedvezményes tandíjat fizetnek, az alábbiak szerint:

    Az összes kredit 70-100 %-a esetén: a költségek 100%-a
    Az összes kredit 40-70 %-a esetén: a költségek 75 %-a
    Az összes kredit 1-40%-a esetén: a költségek 50 %-a

Hogyan lehet jelentkezni a képzésre?

Jelentkezni lehet írásban vagy e-mailben a képzésért felelős adminisztrátornál:

Tolvaj Vera
doktori és külügyi előadó
telefon: +36 (99) 518-616
e-mail: vera.tolvaj[at]skk.nyme.hu

A képzést legalább 12 érdeklődő jelentkezése esetén indítjuk.
Jelentkezési határidő: 2014. október 28.

Örömmel várnak minden érdeklődőt a képzés szervezői:
Dr. Csupor Károly
Dr. Bejó László


Tetszett a cikk?