Egyetemi hírek - 2018. augusztus

DIPLOMAOSZTÓ

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar kari tanácsa 2018. június 28-án, csütörtökön tartotta ünnepélyes diplomaátadóját és évzáróját. A végzős hallgatókat először dr. Katona György oktatási rektorhelyettes köszöntötte, majd dr. Magoss Endre dékán ünnepi beszédben összegezte az elmúlt tanévet. A tanévzárón került sor a doktoravatásra, valamint a kitüntetések és elismerések átadására is. A 2017/2018. tanév II. félévében a Doktori Iskolát sikeresen 3 hallgató végezte el, akiket ünnepélyes keretek között fogadtak doktorrá. Kitüntetésben, elismerésben, valamint szakmai ösztöndíjban összesen 20 fő részesült az évzáró keretében.

A végzős hallgatók Joóbné dr. Preklet Edina dékánhelyettes levezetésével letették esküjüket, majd átvették diplomájukat, ill. végzettséget igazoló tanúsítványukat. Faipari mérnöki alap- és mesterszakon 17 fő, Ipari Termék- és Formatervező mérnöki alapszakon 8 fő, Gazdaságinformatikus alapszakon 3 fő, Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szakon 2 fő, Műszaki Menedzser mesterképzési szakon 2 fő, Tartószerkezet-tervező Szakirányú Továbbképzési szakon összesen 6 fő tett eredményes záróvizsgát. Építőművész alapés mesterképzési szakon 19 fő, Formatervező művész alap- és mesterképzési szakon 10 fő, Tervezőgrafika alap- és mesterképzésen 12 fő, Belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szakon 1 fő tett sikeres záróvizsgát.

Az ünnepélyes átadás és gratuláció után a végzettek nevében Lelkes Dénes faipari mérnök köszönte meg az egyetem valamennyi dolgozójának áldozatos munkáját és önzetlen segítségét. Az ünnepség végén az ifjú diplomásoknak és minden végzettnek szakmai életükben sok sikert, munkájukban örömet és boldog családi életet kívánt a kari tanács.

A BRAZIL ABRUEM REKTORI DELEGÁCIÓJA A SOPRONI EGYETEMEN

Az MRK meghívására 2018. június 25. és július 6. között Brazília egyik meghatározó, 45 egyetemet tömörítő rektori szövetsége, az ABRUEM (Brazilian Association of Rectors of State and Municipal Universities) látogatott el Magyarországra, és ennek a látogatásnak a keretében felkeresték a Soproni Egyetemet is. Az 1991-ben alapított szervezet célja az együttműködés fenntartása, kapcsolattartás és fontos felsőoktatási kérdések megvitatása a szervezet tagjai között. A magyar–brazil felsőoktatási kapcsolatok elmélyítése céljából húszfős rektori delegációval érkeztek az országba, melyet Aldo Nelson Bona, a rektori szövetség elnöke vezetett.

Tizennégy magyar intézménybe látogattak el a rektorok országszerte, ahol szakmai egyeztetésekre került sor. A Soproni Egyetemen tett látogatás alkalmával elmondták, hogy partnerek lennének közös képzésekben a pedagógia, a faipar, az erdészet és a közgazdaságtan területén. Együttműködési lehetőségeket keresnek továbbá a fenntartható erdőgazdálkodásban, a klímaváltozás kihívásainak kezelésében, mind a képzésben, mind pedig a kutatásban is. Külön kiemelték, hogy a nagy hozzáadott értékű fafeldolgozás is érdeklődésük fókuszában áll. A program során megismerkedtek a Soproni Egyetem karain folyó képzésekkel, a karok vezetőivel és a nemzetközi ügyekért felelős munkatársaival. A bejárás során érintették a Ligneumot és az NRRC-t is. A kiváló hangulatú soproni látogatás városnézéssel zárult.

INFORMATIKUS NYÁRI TÁBOR A SOPRONI EGYETEMEN

A Simonyi Károly Kar Informatikai és Gazdasági Intézete idén nyáron első alkalommal rendezte meg az Infósok Viadala versenyhez kapcsolódó nyári táborát. A tavalyi verseny döntős csapatai meghívást kaptak a táborba, de mellettük bármely középiskolás korú diák részt vehetett rajta. A tábor július 16–19. között a Soproni Egyetem kampuszán és Sopron városában kapott helyet. A táborlakók érdekes informatikai és az informatikához közelebbről, vagy távolabbról kötődő bemutatók és gyakorlatok mellett, izgalmas szabadidős programokban is részt vehettek. Egyebek mellett kipróbálhatták a LEGOrobotok programozását, de megismerkedhettek egy igazi ipari robottal (Mitsubishi 6D) és drónrepülőkkel is.

Bemutatót láthattak a 3D nyomtatásról és kipróbálhatták a Leonar3Do háromdimenziós szerkesztőeszközt. A tábor az EFOP-3.4.4-16-2017- 00027 számú, „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” című projekt támogatásának köszönhetően valósult meg.

SOPRONI EGYETEM A VOLT FESZTIVÁLON

A Soproni Egyetem, partnerségben a GYSEV Zrt.-vel, az idei évben is különböző érdekes játékokkal várta a VOLT fesztivál látogatóit. A fesztiváli megjelenés tartalmáról az AMI hallgatói és a Someshine projekt résztvevői gondoskodtak, volt óriástangram és darujáték, de a legnépszerűbb az AMI hallgatói által tervezett minták pólókra vagy táskákra szitázása volt. Ezeken felül a Soproni Egyetem egy különleges játékkal is várta a vendégeket. A játék két hőse MATEMI és segítője, ATOMY professzor, akiknek az a küldetésük, hogy megmentsék a világot, és közben a résztvevőkkel megszerettessék a természettudományokat. Az okostelefon segítségével végezhető AR játék kellemes perceket okozott a fesztivál látogatóinak.

GYÁSZJELENTÉS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy egyetemünk Faanyagtudományi Intézetének nyugalmazott docense, az Erdővédelmi Tanszék volt munkatársa, dr. Csupor Károly 2018. július 25- én elhunyt. Közel 40 éves kimagasló színvonalú oktató- és kutatómunka fémjelzi Csupor Károly munkásságát. 2004-ben elnyerte az Egyetem kiváló oktatója címet, majd oktatási tevékenységét elismerve, 2007-ben a FATE számára ítélte oda a Szabó Dénes-díjat. Csupor Károly 1953. szeptember 30-án született Sopronban.

A Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Mérnöki Karán szerzett diplomát 1978- ban. Már hallgatóként, ifjú kutatóként a faanyagvédelemmel foglalkozott. Első munkahelye a Mechanika Tanszék volt, ahol valamennyi szak hallgatóinak oktatásában részt vett. Aktívan közreműködött Rónai Ferenc professzor fareológiai vizsgálataiban. Egyéni kutatási területe a roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek témaköre volt. 1992-ben került az Erdőmérnöki Kar Erdővédelemtani Tanszékére, ahol 1994-ben kezdte meg doktoranduszi munkáját. Kutatási témája a vízben oldható faanyagvédő szerek kioldódási tulajdonságainak meghatározása volt.

Doktori értekezésének elkészítése mellett Csupor Károly 2000-ben környezetvédelmi szakmérnöki diplomát is szerzett. A doktori fokozat megszerzése (2001) után 2002-ben nyert egyetemi docensi kinevezést a Faanyagtudományi Intézetbe a Faipari Mérnöki Karon. Az intézet dolgozójaként megtervezte és létrehozta a Faanyagvédelmi laboratóriumot, ahol több diplomamunka és doktori dolgozat is készült. Az oktatás segítésére a gomba- és rovarkárosítókból szemléltető anyagot készített. A soproni szervezet elnökeként a FATE országos elnökségének is tagja volt. Korábban tagja volt az egyetem Szenátusának, majd mindkét kar Kari Tanácsának. Legutóbbi időkig választott szakszervezeti tisztségviselőként is részt vett az egyetem közéletében.

A hallgatókhoz fűződő viszonya korrekt, partneri volt. Példamutatóan vett részt a selmeci hagyományok ápolásában. Számtalan szakestélyre kérték fel elnöknek vagy más tisztségviselőnek. Aktívan dolgozott az egyetemünkön egyedülállóan meglévő szellemiség gondozásán. 2017-ben formálisan nyugállományba vonult ugyan, de továbbra is aktívan részt vett a „tanszék” életében, számíthattak rá a hallgatók és a kollégák is. Hiányozni fognak bölcs és higgadt meglátásai, melyek eligazodást adtak mind a tudományok, mind az emberi kapcsolatok világában! 


Kapcsolódó dokumentum:


egyetemi-hirek


Tetszett a cikk?