Egyetemi hírek - 2018. november

ÚJ KÉPZÉS INDUL A SOPRONI EGYETEM SIMONYI KÁROLY KARÁN

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Faipari Gépészeti Intézete 2019 őszétől műszaki felsőoktatási szakképzést (Műszaki FOSZK) indít faipari specializációval. A képzés nem ad BSc végzettséget, a megszerezhető szakképzettség neve „Műszaki mérnökasszisztens”.

A 4 féléves képzés során 90 kredit értékben kell tárgyakat teljesíteni (az első 3 félévben), majd ezt követően egy 30 kredites (560 órás), egész féléves (4. félév) szakmai gyakorlat vár a résztvevőkre.

A képzés lehetőséget biztosít azoknak a hallgatóknak, akiknek nem sikerült felvételt nyerniük az alapképzésre, de a későbbiekben szeretnének diplomát szerezni. A felvételhez nincs szükség nyelvvizsgára, elegendő a sikeres érettségi és a minimális 240 pontszám elérése. A képzés keretein belül műszaki, szakmai és gazdasági tárgyakat, valamint idegen nyelvet tanulhat az érdeklődő.

Az újonnan induló képzés lehetőséget biztosít továbbá arra is, hogy a végzést követően (vagy akár a képzési időn belül is) a sikeres felvétel vagy átjelentkezés után továbbtanulhasson az érdeklődő a Faipari mérnöki BSc, az Ipari termék- és formatervező mérnök BSc, valamint a Mechatronikai mérnök BSc alapképzések irányába. Az alapképzésbe történő felvételt követően bizonyos tárgyak beszámításra kerülnek, így csökkenthető a diploma megszerzéséhez szükséges képzési idő. 


FONÓ ALBERT-DÍJAT KAPOTT AZ SKK OKTATÓJA

Rangos űrkutatási díjban részesült a SOE SKK Informatikai és Gazdasági Intézet oktatója, Bacsárdi László. A kvantum alapú műholdas kommunikációval foglalkozó szakember október 9-én a Magyar Tudományos Akadémián szervezett Űrkutatás Napja rendezvényen vehette át a Magyar Asztronautikai Társaság elnökétől az 1881–1972 között élt magyar űrkutató gépészmérnökről elnevezett Fonó Albert-díjat. Ezt az 1980-ban alapított díjat a földön kívüli térség tanulmányozásában kimagasló, önálló tudományos munkásságot folytató személyek kaphatják és évente egy fő számára ítélik oda.


SIMONYI KÁROLY SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJA

1916. október 18-án született Simonyi Károly mérnök, fizikus, tudós-tanár, a Soproni Egyetem Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karának névadója. Születésének 102. évfordulóján az egyetem honlapja egy tőle származó idézettel emlékezett rá: „A forradalmian új ötletek a teremtő zsenik múlttal való szembefordulásából születnek."


KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI 2018/2019.

2018. október 15-től lehet jelentkezni a 2019. februárban induló mesterképzésekre, a jelentkezési határidő november 15. A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara keresztféléves felvételi eljárás során az alábbi mesterszakokat indítja:

  • Építész MSc (nappali)

  • Faipari mérnök MSc (nappali, levelező, duális)

  • Gazdaságinformatikus MSc (nappali, levelező)

  • Ipari terméktervező mérnök MSc (nappali)

  • Könnyűipari mérnök MSc (nappali, levelező)

  • Műszaki menedzser MSc (nappali, levelező)

ÚJABB CSÚCSOT DÖNTÖTTEK AZ EGYETEM VOLT HALLGATÓI

Csoma Sarolta és Horváth Máté, a Soproni Egyetem volt ipari termék- és formatervező hallgatói, Mix elnevezésű székükkel terv kategóriában Formatervezési díjat nyertek.

Az ünnepélyes és emelkedett hangulatú eseményen a díjat dr. Łuszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke és prof. dr. Fülöp József miniszteri biztos, a MOME rektora adta át. A díjat odaítélő zsűri méltatásában a harmonikus forma, a pontos arányok, a kitűnő anyaghasználat és a kényelem mellett külön kiemelte a sorozatban való gyárthatóságot. Mindez megerősíti azon szilárd meggyőződésüket, hogy egy termék sikeressége nemcsak a formától és a funkciótól, hanem az előállíthatóságtól is függ.

A díj óriási elismerés nemcsak a tervezőknek, kivitelezőknek, de egyben a SOE SKK képzésének is, hiszen bizonyítja, hogy a sikereikhez jó alapokat nyújtottak a képzés során. Az egyetem a díjnyertes volt hallgatóinak sikereire nagyon büszke és további sikereket kíván!


LOMBOSFA KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA NEMZETKÖZI KONFERENCIA

2018. október 25-26-án, Sopronban a Pannonia Hotelben volt a 8. „Hardwood Science and Technology" – „Lombosfa kutatás és technológia" c. nemzetközi konferencia.

A konferencia a Soproni Egyetem Simonyi Károly Kar, a bécsi BOKU Universität Wien és a Faipari Tudományos Egyesület közös szervezésében jött létre. Idén ismét a konferencia partnereként üdvözölhettük a COST nevű európai szervezet FP1407 számú akcióját is (Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach – ModWoodLife).

Ez az együttműködés is jól mutatja a konferencia tematikájának fontosságát, továbbá ennek keretében 12 kutató konferenciarészvételét is sikerült támogatni. Prof. Dr. Molnár Sándor 15 évvel ezelőtt felismerte, előre látta a lombos faanyagok tematikájának fontosságát. Mára egyértelmű, hogy van létjogosultsága a soproni konferenciának, melyet a jelentkezők, érdeklődők száma és összetétele bizonyít.

A rendezvényen a világ 25 országának (2 kontinensről) 50 intézménye képviseltette magát. A konferencia résztvevőinek száma 106 fő volt, ebből 78 külföldi. A konferencia teljes időtartama alatt 56 előadás hangzott el, és 22 poszterprezentációt láthattak a résztvevők. Szakmánk, ill. a tudományág jövőjére nézve pozitív jelenség, hogy a résztvevők között magas arányban (~40%) voltak jelen fiatal kutatók.

Hazánk fagazdaságára jellemző a lombosfák igen magas (kb. 85%) részaránya. Ugyanakkor az európai fafeldolgozó ipar is kihívásként éli meg a lombos faanyagok feldolgozását. Számos oka van, hogy a lombos faanyagok feldolgozása egyre fontosabb szerephez jut Európában. A legfontosabbak az erdőgazdálkodási módszerek megváltozása, az ökológiai szempontok fokozottabb érvényesülése, és a lombosfa erdők részarányának növekedése.

A konferencia stratégiai célja, hogy segítse a lombos faanyagot feldolgozóipar és a kutató-oktató intézmények összeurópai hálózatának kiépülését. Ezt segítette az EHIA (European Hardwoods Innovation Alliance - Európai Lombosfa Innovációs Szövetség) kutatási és innovációs igazgatójának meghívása is a rendezvényre.

Ki kell alakítani a versenyképes és innovatív feldolgozási láncot. Új koncepciók megfogalmazására, új, innovatív gyártási rendszerekre van szükség, ki kell alakítani a kutatóintézetek és az üzemek közötti hatékony technológia-transzfert.

Ennek megfelelően a konferencia előadásai a lombos fák erőgazdálkodási aspektusait, a lombos faanyagok anyagtulajdonságait, feldolgozási technológiákat, a belőlük gyártható termékeket és a piaci helyzetet, a legújabb tudományos és gyakorlati eredményeket tárgyalták, ill. mutatták be.

A konferencia, ill. a résztvevőkkel folytatott személyes konzultációk eredményeként több kutatási együttműködési lehetőség is megfogalmazódott, melyek reményeink szerint közös pályázatokban, majd azt követőn sikeres együttműködésekben válnak valóra.


Kapcsolódó dokumentum:


egyetemi-hirek


Tetszett a cikk?