Egyetemi hírek - 2018. október

TANÉVNYITÓ ÉS ARANYDIPLOMA-ÁTADÁS A SIMONYI KÁROLY KARON

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara 2018. szeptember 5-én (szerdán) 10 órai kezdettel tartotta meg tanévnyitó ünnepségét, melynek keretében az 50 éve végzett okleveles faipari mérnökök Aranyoklevélben részesültek, az elsőéves hallgatók pedig eskütétellel kezdték meg elkövetkező soproni diákéveiket.

Az ünnepség megnyitását követően először dr. Alpár Tibor rektorhelyettes tartotta meg ünnepi köszöntőjét, majd dr. Magoss Endre dékán ünnepi beszéde következett, melyben köszöntötte a tiszteletdiplomában részesülő megjelenteket is.

A rektorhelyettesi és dékáni köszöntők után a résztvevők Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhitat című versét hallgathatták meg Bende Attila előadásában, majd a Zeneakadémia művészhallgatói, Juhász Eszter és Horváth Ábel adták elő zongorán Schubert Katonainduló c. négykezesét, valamint Haydn G-dúr szimfóniájának Menüett tételét négykezes átiratban.

Az ünnepséget kitüntetés és hallgatói ösztöndíj átadásával folytatták. A Soproni Egyetem Szenátusa a Simonyi Károly kar előterjesztése alapján Dóra János PhD, a Forest Hungary Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója részére „címzetes egyetemi tanár” címet adományozott. Dóra János betegsége miatt az oklevelet Nagy Balázs, a Forest Hungary Kft. marketingigazgatója vette át. A 2018/19-es tanévben benyújtott pályázata alapján Farkas Ete Domonkos negyedéves faiparimérnök-hallgató Roller Kálmán Ösztöndíjban részesült.

Ezután következett az a megtisztelő feladat, hogy a kar életében hetedik alkalommal adhassanak át aranydiplomákat. Az 50 évvel ezelőtt végzett okleveles faipari mérnököknek dr. Magoss Endre dékán úr és dr. Alpár Tibor rektorhelyettes úr nyújthatta át a tiszteletdiplomákat. Az ünnepségen Aranyoklevélben részesült 22 fő, valamint szintén Aranydiplomában részesült még, de akadályoztatása miatt nem tudta személyesen átvenni az oklevelét 8 fő. Az ünnepélyes átadás után a tiszteletdiplomások nevében prof. dr. Kovács Zsolt aranyokleveles faipari mérnök kívánt szólni.

A következő ünnepi esemény az I. évfolyamos hallgatók eskütétele volt, melynek során a hallgatók helyükről felállva, jobb kezüket a szívükre téve nevük bemondásával mondták az eskü szövegét Joóbné dr. Preklet Edina dékánhelyettes asszony után. Az elsőéves hallgatók nevében Erdős Áron ipari termékés formatervező szakos hallgató jobb kezét az egyetem jelképére, a jogarra téve mondta el az esküt. Az eskütétel után a kar dékánja az elnöki emelvény előtt fogott kezet az elsőévesekkel és kívánt nekik sok sikert elkövetkező tanulmányaikhoz. A firmák nevében Kovács Luca faipari mérnöki BSc. szakos hallgató köszöntötte néhány gondolattal az elsőéveseket, majd Erdős Áron mérnökhallgató mondta el köszönőbeszédét az elsőévesek nevében. Az eskütétellel a 2018/2019-es tanév nyitóünnepsége véget ért.

A kar nevében még egyszer gratuláltak a kinevezett oktatónak és a kitüntetett hallgatónak, az Aranydiplomás mérnököknek jó erőben és egészségben bővelkedő, hosszú életet, valamint a frissen befogadott egyetemi polgároknak tartalmas, vidám, eredményes soproni diákéveket kívántak.


FŐHAJTÁS A MÁSODIK ÁGFALVI ÖSSZECSAPÁS HŐSEI ELŐTT

A második ágfalvi összecsapás (1921. szeptember 8-ára virradóra) a nyugat-magyarországi felkelés fontos ütközete volt. Ennek a „csatának” köszönhető, hogy Sopron és környéke népszavazással dönthetett hovatartozásáról.

Machatsek Gyula erdőmérnök-hallgató, Szechányi Elemér bányamérnök-hallgató és Pehm Ferenc önkéntes, pénzügyi tisztviselő vérét adta azért, hogy Sopron magyar föld maradhasson.

A tisztelet jeleként az egyetem és a soproni önkormányzat szervezésében minden évben csendes főhajtással emlékeznek a három hősre és egyben annak a maroknyi, javarészt főiskolásokból álló felkelőcsapat hősies tettére, amely hazaszeretetből, áldozatkészségből adott példát.

Az egyetemi ünnepséget szeptember 7-én tartották a botanikus kertben az Őrtüzek-emlékműnél.

Binder Bálint erdész valétaelnök emlékező beszédében elmondta, hogy ennek az ütközetnek a résztvevői nem azzal a tudattal ébredtek, hogy azon a napon történelmet írnak, mégis a magyar és a soproni történelem legfényesebb lapjaira kerültek az összecsapás hősei.

Az emlékműnél elhelyezte a megemlékezés koszorúját az egyetem és az Erdőmérnöki Kar nevében dr. Alpár Tibor rektorhelyettes, prof. dr. Bidló András dékán, dr. Czupy Imre dékánhelyettes, a Selmeci Társaság, az Erdész Valétabizottság és az Ürmös Táncegyüttes.

A rendezvény dr. Cziráki József mellszobránál zárult. Az intézmény egykori rektora a ’70-es években komoly szerepet vállalt abban, hogy megmaradjon az utókornak az Őrtüzek nevű alkotás. Unokája, Cziráki Gábor tartott előadást nagyapjáról a mellszobornál, majd dr. Alpár Tibor rektorhelyettessel megkoszorúzták azt.

 


A SIMONYI KÁROLY KAR HALLGATÓINAK MUNKÁI A KLAGENFURTI NEMZETKÖZI FAIPARI KIÁLLÍTÁSON

A Soproni Egyetem Simonyi Károly kar hallgatóinak munkáiból is beválogattak a 2018. augusztus 29–szeptember 1. között Klagenfurtban megrendezett nemzetközi faipari kiállítás termékei közé. A kiválasztott munkák prototípusai az „Innovation Area” területen kaptak helyet.

A terméktervezési munkák az INNOWOOD határon átnyúló projektben szervezett magyar–osztrák innovációs bútortervező workshop keretében valósultak meg. Mind a szakmai kiállítók, mind a látogatók részéről komoly érdeklődés mutatkozott a rendezvény 4 napjában, augusztus 29. és szeptember 1. között.

A kiállításon részt vevő termékek és tervezőik:

BOND: Csicsics Gergő, Pető Borbála, Surányi Vanessza

CLOUD: Csák Vince, Horák Debóra, Kéri Dávid

MOSAIC: László Dalma, Rankl Dániel, Sütheő Áron

PLYO: Csicsics Gergő, Varga Noémi


A FAÉPÍTÉSZETI ALKOTÓTÁBOR ZÁRÁSA

Ígéretes eredményekkel zárult szeptember 21-én a PANFA Klaszter által a Soproni Egyetem Ligneum Látogatóközpontjában szervezett INNOWOOD INNOVATION CAMP. A tábor öt napja alatt a Soproni Egyetem Simonyi Károly kar, a Mödling Höhere Technische Lehranstalt és a győri Széchenyi István Egyetem hallgatói, több mint 70-en alkottak, ötleteltek együtt.

A tábor fókuszában a faépítészet állt, az osztrák–magyar vállalkozókból, InnoWood projektpartnerekből, egyetemi tanárokból álló leendő zsűri november elején választja majd ki a győzteseket. A csapatok által készített plakátok október 12–14- én Budapesten a Hungexpón, az Otthonteremtési kiállítás és vásáron lesznek megtekinthetők.

A részt vevő osztrák és magyar diákok a tábor lezárásaként népes hallgatóság előtt prezentálták projektjeiket és mutatták be makettjeiket. A májusi gyakorlathoz hasonlóan a 15 csapat tagjai is voksoltak a számukra legszimpatikusabb tervekre. A tervek tartalmas elképzeléseket vonultatnak fel. A prezentációkat megtekintő szakemberek, vállalkozók gratuláltak a hallgatóknak a táborban nyújtott teljesítményükért, kiemelték, hogy nagy potenciált látnak az elkészült tervekben.


Tetszett a cikk?