Egyetemi hírek - 2019. február

Diplomadíjat kapott az egyetem végzett környezetmérnök-hallgatója

Győri Barbara a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán diplomázott, okleveles környezetmérnök kiemelt díjban részesült a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának országos Környezetmérnöki Diplomadíj pályázatán.

A környezetmérnöki diplomát adó egyetemek a legjobb tanulmányi eredményt elérő és egyidejűleg legszínvonalasabb diplomamunkát készítő hallgatóikat javasolhatják a Környezetmérnöki Diplomadíj kitüntetésre. A jelöltek közül a kamara kuratóriumának véleményezése után a Környezetvédelmi Tagozat elnöksége dönt a díjazottakról. A 2018. évben diplomát szerzettek közül négy fő részesült e magas szakmai kitüntetésben. 

A díjakat a környezetvédelem meghatározó szakmai és kormányzati képviselőinek jelenlétében Bencsik János országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának alelnöke, Nagy Gyula, az MMK elnöke, Parragh Dénes, az MMK Környezetvédelmi Tagozatának elnöke és dr. Fekete Jenő György kuratóriumi elnök adta át a 2019. február 6-án szervezett ünnepségen, Budapesten. Győri Barbara a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán a Környezetmérnöki Mesterképzési Szakon diplomázott. Diplomadolgozatának címe Energetikai faültetvények környezeti hatásainak vizsgálata. Konzulense dr. Polgár András egyetemi adjunktus volt.

A diplomamunka tárgya jellegzetes környezetmérnöki és életciklus-elemzői feladat volt: végzett mérnökünk egy energetikai faültetvény (használaton kívüli szántóföldi állapottól a felszámolást követő rekultivált állapotig) környezetre gyakorolt hatásainak meghatározását végezte el környezeti életciklus-elemzés (LCA) segítségével.

NYÍLT NAP A SIMONYI KÁROLY KARON

2019. január 16-án tartott Nyílt napot a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar.

Nagy volt az érdeklődés az egyetem szakjai iránt, diákok és szülők szép számban jelentek meg. A mérnöki és informatikai szakok iránt érdeklődőknek az egyetem főépületében tartottak tájékoztatót, az alkalmazott művészeti szakokra kíváncsiakat pedig az Alkalmazott Művészeti Intézetben várták a szervezők. A mérnöki és informatikai szakok Nyílt nap programja regisztrációval kezdődött, majd a főépületben dr. Magoss Endre dékán adott tájékoztató előadást a Simonyi Károly karról.

Ezután Hodgyai Zsolt SKK HÖK elnök adott némi ízelítőt a jelenlévőknek az egyetemi diákhagyományokról, valamint a kollégiumi és diákéletről, majd dr. Németh Gábor következett, aki mint a duális képzések felelőse mondta el a fontosabb tudnivalókat az SKK faipari és mechatronikai duális képzéseiről és partnervállalatairól. Az ismertető előadások után lehetőségük volt a jelenlévőknek feltenni kérdéseiket a jelen lévő előadóknak, szakfelelősöknek és szakértőknek.

Egy rövid szünet után az érdeklődési területeknek megfelelően, csoportbontásban folytatódott tovább a program különböző helyszíneken, többek között laborlátogatásokkal, a kutatóközpont megtekintésével, és az intézetek életébe való bepillantással. A főépületben zajló tájékoztatókkal párhuzamosan az AMI-ban Joóbné dr. Preklet Edina oktatási dékánhelyettes köszöntötte a megjelenteket és tartott egy átfogó bemutatkozást a Simonyi Károly karról. Ezután következett az alkalmazott művészeti képzések ismertetése, melyet U. Nagy Gábor, az Alkalmazott Művészeti Intézet igazgatója tartott, majd a WorkShopron részéről Máj Szabolcs árult el néhány kedvcsináló részletet a soproni művészhallgatók diákhagyományairól és diákéletéről.

A bemutatók végeztével lehetőség volt személyes megbeszélésekre a jelen lévő szakfelelősökkel, hallgatókkal és szakértőkkel, valamint feltenni kérdéseket az előadóknak. Majd egy rövid szünet után következett a képzések bemutatkozása, aminek keretében az érdeklődési területnek megfelelő szakok szerinti csoportbontásban, különböző helyszíneken folytatódott a program a műtermek, tanszékek életébe való bepillantással. A szervezők és az oktatók köszönik a részvételt a Nyílt napon. Remélik, hogy a megjelentek közül mindenki jól érezte magát a kari rendezvényen és kielégítő válaszokat kaptak a felmerülő kérdésekre.

DIPLOMA MELLÉ GYAKORLAT – BESZÉLGETÉS DR. KATONA GYÖRGY OKTATÁSI REKTORHELYETTESSEL

A felsőoktatási intézményeknél február 15. volt a jelentkezési határidő. Addig lehetett diáknak, szülőnek átgondolni, milyen sokrétű előnnyel jár, ha a Soproni Egyetem erdőmérnöki, közgazdaság-tudományi, pedagógiai vagy műszaki, faanyagtudományi és művészeti karát választják.

– Minden szülő vágya, hogy jó megélhetést biztosító szakmát, diplomát kapjon gyermeke. Felméréseink szerint az egyetemünkön végzettek közel kilencven százaléka fél éven belül talált jó állást magának, 200–400 ezer forintos kezdő fizetéssel – fogalmazott dr. Katona György oktatási rektorhelyettes.

A Soproni Egyetem oktatóinak száma meghaladja a kétszázat. Több mint hetven százalékuk minősítéssel rendelkezik, ami nagyon jó arány: ők egyetemi tanárok, MTA-doktorok, doktori, művészeti doktori fokozattal rendelkezők. Elmondhatjuk hát, hogy a Soproni Egyetemen minőségi oktatás zajlik, s országosan elismert, a munkaerőpiacon értékes diplomát adunk. Egyetemünket gyakorlatorientált, azaz duális képzés is jellemzi.

Így például a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon, illetve a Lámfalussy Sándor Közgazdaság-tudományi Karon a duális képzésben részt vevők nemcsak előadótermekben, hanem munkahelyen is elsajátítják a tudnivalókat, akár havi 97 ezer forintos nettó bér juttatással. Ennek hozadékaként diploma után eleve biztosított a munkahelyük. Az is nagy előny a családok számára, hogy – ismerve a soproni albérletárakat – valamennyi vidéki elsőévesünk számára kollégiumi férőhellyel rendelkezünk.

Továbbá ingyenes nyelvoktatásban is részesülnek hallgatóink, hogy a nyelvvizsga hiánya ne legyen akadálya a diploma kézhezvételének. Ösztöndíjrendszerünknek köszönhetően tehetséges diákjaink félévente akár 300 ezer forint támogatást vehetnek fel. Ugyanakkor felzárkóztató programokkal és mentorokkal segítjük azokat, akik még jobb tanulmányi eredményre törekednek. Dr. Katona György kifejtette: újdonságként ősszel a Simonyi Károly karon műszaki felsőoktatási szakképzést indítanak.

Ez jó lehetőséget kínál mindazoknak, akik az egyetemi felvételinél a ponthatárok közelében teljesítettek. Aki az állami finanszírozású szakképzésen jól teljesít, az egyetemi alapképzés felé veheti az útját. A felsőoktatási szakképzés, mint könnyebb belépési szint, a Lámfalussy kar összes gazdasági képzésénél rendelkezésre áll. A Benedek-karon a neveléstudományi, a Simonyi-karon az építész szakkal bővül a mesterképzési kínálat. Ez utóbbi képesítés az építészkamaráknál is elismert lesz.

A Soproni Egyetem közgazdasági és pedagógiai kara egyaránt regionális, az erdőmérnöki, illetve faanyagtudományi kara unikális jellege folytán országos jelentőségű szakember-utánpótlást biztosít. Tavaly csaknem 3500-an jelölték be a Soproni Egyetemet továbbtanulási helyszínül, ebből több mint ezren az első helyen. Múlt ősszel végül kilencszáz első évfolyamos hallgatót köszönthettek. Reálisnak tartják, hogy idén ennél is többen kezdik meg tanulmányaikat a Soproni Egyetem négy karán.

Forrás:
www.kisalfold.hu
Írta: Gosztonyi Miklós


Kapcsolódó dokumentum:


egyetemi-hirek


Tetszett a cikk?