WOODigital

A WOODigital-projekt (2020–22) célja azon fiatal európaiak (18–35 év) digitális készségeinek fejlesztése – Ipar 4.0 – duális képzési formában (VET – szakoktatás és szakképzés), akik a fa- és bútoripari szektorban dolgoznak, vagy szeretnének elhelyezkedni. A duális szakoktatás és szakképzés ötvözi a szakiskolák és a cégek által nyújtott tevékenységeket, egyszóval egy gyakorlaton alapuló képzési mód. A WOODigital-projekt első lépésként a fa- és bútoriparban dolgozó, illetve a szektor iránt érdeklődő fiatalok számára szükséges digitális készségeket és kompetenciákat határozza majd meg. Ezt követően egy új, közös tanterv kialakítására kerül sor, ami biztosítja a felmerülő igények kielégítését. Erre épül majd egy öt nyelven elérhető gyakorlati tanfolyam, ami a projekt végeredményeként egy nyílt és ingyenes online platformon lesz mindenki számára elérhető. A tanfolyam validálását egy tesztkurzus biztosítja, amely 75 fiatalnak biztosít részvételt, közülük 25-en egy 10 napos duális képzésen is részt vesznek majd Olaszországban.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG A PROJEKTRE?

A fa- és bútoripari szektor nagy múltú és jelentős iparág Európában, ami több, mint 300.000 vállalkozást és több, mint 2 millió dolgozót foglal magába (DG Growth). A szektort szinte teljes egészében kis- és középvállalkozások alkotják (<10 alkalmazott), viszonylag kevés nagy cég jelenlétével. Ezek az adatok igazolják az egész Európát átfogó együttműködések létjogosultságát, amennyiben a mikro- és kisvállalkozások hatékonyan akarnak működni és sikeresen meg akarnak felelni a szektorspecifikus kihívásoknak, valamint versenyképesek akarnak maradni (főleg az USA-val és Kínával szemben).

A fa- és bútoripar nagy kézimunka-igénye ellentétben áll az elöregedő munkaerővel és a megfelelő képesítéssel rendelkező fiatalok toborzásával és felvételével, akik nem tartják vonzónak ezt a tradíciókon alapuló ipari szektort. Az iparág egyike a 20 ágazatnak, amelyet leginkább sújt a szűk keresztmetszet problémája, ami a megfelelő képesítéssel rendelkező jelentkezők hiányából és az alacsony munkavállalási hajlandóságukból adódik (Mapping and Analysing Bottleneck Vacancies in EU Labour Markets, EC Report, 2014). 2005 és 2014 között a 25 és 39 év közötti munkavállalók száma 7%-kal csökkent (45%-ról 38%-ra), míg az 55 évnél idősebbeké 6%-os növekedést mutatott (9%-ról 15%-ra). Ráadásul Európában több, mint 2 millió betöltetlen állás van, többek között a fa- és bútoripari szektorban, annak ellenére, hogy a munkanélküli fiatalok becsült aránya a 15 és 24 év közötti korosztályban több, mint 14%, míg a 25 és 29 éves korosztályban ez meghaladja a 18%-ot (Eurostat, 2019).

A FŐ CÉLKITŰZÉSEK

 • Többszereplős keretrendszer kiépítése a rendeltetésének megfelelő és az ágazat szempont jából releváns duális rendszerű modell és képzési ajánlat kialakításához a meglévő ismeretek és gyakorlatok felhasználásával és továbbfejlesztésével;
 • Egy jól szervezett, duális rendszeren alapuló modell optimalizálása és megosztása, melynek célja a digitális készségek használatának elősegítése a faipari szektorban, mindezt specifikus módszertani irányelvek létrehozásával és az innovációs gyakorlati megoldások, például a mobilitások és az online tanulás promotálásával;
 • Olyan diákközpontú gyakorlati képzési ajánlat kidolgozása, amely alkalmas más mikro- és kisvállalatok kiaknázására és fejlesztésére, valamint olyan kezdeményezésekre, amelyek főleg a feldolgozóiparra fókuszálnak.

A VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

 • Az együttműködés és a párbeszéd ösztönzése a különböző érdekelt felek (kkv-k és vállalkozók / munkaadók képviselői, szakképzési szolgáltatók, innovációs szakértők és szakemberek) között, az innováció ösztönzésére Európában mind képzési, mind ipari szinten;
 • A faipari dolgozók digitális készségeinek fejlesztése, valamint az ágazatban bekövetkező és az Ipar 4.0 által vezetett változásokkal való könnyebb megbirkózás és rugalmasság javítása a szakképzési ajánlatok és rendszerek révén, amelyek fogékonyabbak és innovatívabbak;
 • Az innováció elősegítése a fa- és bútoripari szakképzésekben / az iskolák és munkahely közötti átmenet, a fiatalok részvételének és foglalkoztathatóságának támogatása a digitális készségek ismeretének fokozása révén, gyakorlaton alapuló, transznacionális munkakörnyezetben;
 • Duális modell kidolgozása, tesztelése és validálása, amely alkalmas a tanulási mobilitás fokozására, ideértve az innovatív tanítások, tanulási és értékelési gyakorlatok sorozatát;
 • Egy minőségközpontú kör kialakítása más projektek tanulságai és eredményei alapján, további együttműködések megteremtése a faiparban létrejött projektek között uniós szinten, majd további nemzeti kezdeményezések inspirációja (többek között a Horizon Europe, a COSME, ESF és további projektek).

DUÁLIS KÉPZÉS A PROJEKTEN BELÜL

A duális szakképzés egyesíti a képzési központban és a munkahelyen végzett tevékenységeket. A projekt együttműködés és tudás szempontjából is jól illeszkedik más uniós projektekhez (WOODUAL, FUNES, IM-FUTURE, DIGIT-FUR és mások), amelyek a fa- és bútoripari szektorban a duális képzési rendszer használatát követelik a fiatalok digitális készségeinek és képességeinek fejlesztése és foglalkoztathatósága, valamint az üzleti és szakképzési szolgáltatók közötti együttműködés érdekében Európa-szerte.

A projekt középpontjában a tudás stratégiai kezelése áll:

 • A digitális készségek oktatásának és elsajátításának előmozdításával a WOODigital arra törekszik, hogy erősítse a fiatalok foglalkoztathatóságát és kulcskompetenciáit, a faipart tudásalapú iparággá téve. Minél több faipari folyamat digitalizálódik és minél több termék lesz digitális, annál több adat és információ áll a kkv-k és más érintett szereplők rendelkezésére, hogy kínálatukat vonzóbbá és értékesebbé tegyék a piac számára, javítva ezzel a döntéshozatali folyamatot;
 • A partnerség egy visszacsatolási ciklus kialakításával kötelezi el magát a stratégiai kapcsolatok ápolása iránt, hogy tovább fokozza a faipari projektek közötti együttműködéseket uniós szinten;
 • Hosszan tartó együttműködési és üzleti kapcsolatokon keresztül a partnerek olyan új ismereteket halmoztak fel, amelyeket további erőforrásokkal érdemes megvizsgálni, megkönnyítve az oktatás és az üzleti vállalkozások közötti tudásátadási folyamatot a kölcsönös fejlesztések érdekében.

Tetszett a cikk?