Diplomaátadó ünnepség a Faipari Mérnöki és Kreatívipari karon

A Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kara 2022. február 3-án tartotta diplomaátadó nyilvános kari tanácsülését.

A végzős hallgatókat először dr. Alpár Tibor, a Soproni Egyetem innovációért és vállalati kapcsolatokért felelős rektorhelyettese köszöntötte rektor úr képviseletében.

Ezután prof. dr. Magoss Endre dékán ünnepi beszéde következett, melyben megköszönte a hallgatóknak tanulmányaik során teljesített munkáját, a végzésükhöz szívből gratulált, és munkájukhoz, életükhöz további sok sikert kívánt, valamint biztosította őket, hogy mint soproni diákokat, a város és az egyetem mindig visszavárja őket a későbbiek során is.

Az ünnepség a hallgatói kitüntetések átadásával folytatódott. Az egyetemi tanulmányaik alatt nyújtott példamutató tanulmányi teljesítményéért és közösségi életben való aktív részvételéért a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar dékánja Dékáni Dicséret kitüntetésben részesítette Kamarás Máté avatandó faipari mérnök, Kancsal Mátyás Péter avatandó faipari mérnök és Kárpáti Rafael avatandó faipari mérnök hallgatót.

A kitüntetések átadása után elérkezett az oklevélátadás ünnepélyes pillanata, amikor mindazoknak, akik eleget tettek tanulmányi kötelezettségüknek, oklevelet nyújtottak át, hogy szakmájuk, hazájuk és az emberiség javára tevékenykedhessenek. Azok, akik nyelvvizsga hiányában nem kaphattak oklevelet, tanúsítványt vehettek át, mely igazolja tanulmányaik teljesítését. Joóbné dr. Preklet Edina oktatási dékánhelyettes ismertette a Záróvizsga Bizottságok munkáját és a záróvizsgák eredményeit, majd dékánhelyettes asszony levezetésével a végzős hallgatók letették esküjüket és átvették diplomájukat, ill. végzettséget igazoló tanúsítványukat.

Faipari Mérnöki alap- és mesterszakon 19 fő, Ipari Termék- és Formatervező Mérnöki alapszakon 3 fő, Mechatronikai mérnöki alapszakon 1 fő, Gazdaságinformatikus alapszakon 12 fő, Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szakon 3 fő, Építész mesterszakon pedig 5 fő tett sikeres záróvizsgát. Az ünnepélyes átadás és a gratulációk után a végzettek nevében Kamarás Máté faipari mérnök köszönte meg az egyetem valamennyi dolgozójának áldozatos munkáját és önzetlen segítségét. Az ünnepség végén a frissdiplomásoknak és minden végzettnek szakmai életükben sok sikert, munkájukban örömet és boldog családi életet kívánt a kari tanács.


Kapcsolódó dokumentum:


egyetemi-hirek-2202


Tetszett a cikk?