Egyetemi hírek – 2019. március

Diplomaosztó a Simonyi Károly Karon

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2019. február 8-án, pénteken tartotta diplomaátadó nyilvános kari tanácsülését.

A végzős hallgatókat először dr. Alpár Tibor rektorhelyettes köszöntötte, majd ezután dr. Magoss Endre dékán ünnepi beszéde következett. A diplomaosztón került sor a doktoravatásra, valamint a kitüntetések és elismerések átadására is.

A 2018/2019. tanév I. félévében 3 doktorjelölt védte meg sikeresen doktori disszertációját. Az avatandó doktorok nevében Gludovátz Attila doktorjelölt terjesztette elő kérését, hogy az eskü letétele után az anyagtudomány és technológiák PhD-doktorává avatni szíveskedjenek. Dr. Csóka Levente, a Cziráki József Doktori Iskola vezetője előterjesztette a doktoravatást, majd az eskü letétele után dr. Alpár Tibor, a Soproni Egyetem rektora és Szenátusa nevében ünnepélyesen és szeretettel doktortársaikká fogadta a jelen lévő doktorjelölteket.

Az ünnepség a hallgatói kitüntetések és elismerések átadásával folytatódott, melyben összesen 6 fő részesült az évzáró keretében. Az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott jó tanulmányi teljesítményéért és közösségi munkájáért Dékáni Dicséret kitüntetésben részesültek Beretzky Sarolta és Sütheő Áron avatandó ipari termék- és formatervező mérnökök.

A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány Molnár Sándor Emlékalapjának díját a faanyagtudomány területén végzett hallgatói munkája elismeréseként idén három faipari mérnökjelölt nyerte el: Farkas Ete Domonkos, Katona Bence György és Kelemen Norbert.

A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány Csupor Károly Emlékalapjának díját a faanyagvédelem szakterületén belül készített diplomamunkája elismeréseként Nagy Levente, avatandó okleveles faipari mérnök nyerte el. A kitüntetések és elismerések átadása után Joóbné dr. Preklet Edina, oktatási dékánhelyettes ismertette a Záróvizsga Bizottságok munkáját és a záróvizsgák eredményeit, majd a dékánhelyettes asszony levezetésével a végzős hallgatók letették esküjüket és átvették diplomájukat, ill. végzettséget igazoló tanúsítványukat.

Faipari Mérnöki alap- és mesterszakon 17 fő, Ipari Termék- és Formatervező Mérnöki alapszakon 6 fő, Gazdaságinformatikus alap- és mesterszakon 8 fő, Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szakon 3 fő tett sikeres záróvizsgát. Az ünnepélyes átadás és a gratulációk után a végzettek nevében Farkas Ete Domonkos faipari mérnök köszönte meg az egyetem valamennyi dolgozójának áldozatos munkáját és önzetlen segítségét.

Az ünnepség végén a frissdiplomásoknak és minden végzettnek szakmai életükben sok sikert, munkájukban örömet és boldog családi életet kívánt a kari tanács.

Simonyi Károly Kar - erős szakmaiság, kreatív képzések, biztos állás

A Soproni Egyetem Simonyi Károly kara különleges helyet foglal el a hazai felsőoktatásban, hiszen magyar és angol nyelven is meghirdetett faiparimérnök-képzése országosan egyedülálló. Három – műszaki tudományok, informatika és művészet – képzési területen bocsát ki szakembereket, akik ezek szinergiája révén komplex felkészültséggel, jó elhelyezkedési eséllyel indulnak a munkaerőpiacon.

FOLYAMATOSAN NÖVEKVŐ KERESLET A MÉRNÖKÖK IRÁNT

A Simonyi Károly kar hazánkban és Közép-Európában is egyedülálló képzéseit már sokan ismerik. Faiparimérnök-képzés az országban kizárólag Sopronban van, a szakma egyre növekvő munkaerőigénye pedig óriási lehetőségeket tartogat az ide jelentkezőknek. Ma már évente legalább két-háromszor annyi hallgatót tudna felvenni a piac a Simonyi-karról, mint ahányan végeznek. Az ágazat fellendült, a megszaporodó feladatokhoz komplex tudással rendelkező szakembereket keresnek a vállalatok. A kar 2019 őszétől indítja a műszaki felsőoktatási szakképzést faipari specializációval. A 4 féléves képzést követően megszerezhető szakképzettség neve „Műszaki mérnökasszisztens”.

Az ipari termék- és formatervező mérnökök a művész és a mérnök szakember kvalitásait ötvözik: a képzés specialitása az integrált tervezés, azaz a termék megálmodásától a piaci bevezetésig, a műszaki dokumentáció elkészítésétől az életciklus-elemzésig komplex ismereteket oktatnak. A képzésen a gyakorlati oktatás modern laborokban történik, ahol a hallgatók minden szükséges eszközt megkapnak terveik megvalósításához, az ipari partnerek segítségével pedig valós kihívásokra adhatnak választ.

A mechatronikai mérnökök fő tevékenysége az integrált, mesterséges intelligenciával rendelkező rendszerek üzemeltetése, illetve a mechatronikai rendszerek tervezése. Az oktatók a gépészet, a villamosság és az informatika területén több évtizedes szakmai múlttal rendelkeznek. A képzésbe bevont ipari szakemberek a speciális ismereteket biztosítják, legyen szó gépészetről, automatikáról, informatikai, elektronikai, vagy éppen gyártástechnológiai ismeretekről. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók a képzés végére rendszerszintű, komplex elméleti és gyakorlati ismeretekkel fognak rendelkezni, s mindezeket személyes mentorprogram keretében sajátíthatják el.

DÍJAZZÁK A TEHETSÉGEKET A GAZDASÁGINFORMATIKUS SZAKON

Hasonló trendek figyelhetők meg az informatikusképzés területén is: a Gazdaságinformatikus szak 2002-es indulása óta a Sopronban végzetteket – rendszergazdákat, programfejlesztőket, vállalatirányítási tanácsadókat – nemcsak Magyarországon, de külföldön is fényes karrier várja. A karon tanulók munkáját több tehetségprogram keretében is díjazzák, többek között azzal az ötmilliós ösztöndíjkerettel, amelyet az Ipar 4.0 rendszerek és alkalmazások fejlesztésével foglalkozó hallgatóknak ajánlottak fel. A szakon emellett személyre szóló mentori és tutori rendszert alakítottak ki az egyénre szabott fejlődési utak biztosításához.

A MŰVÉSZETI KÉPZÉSEK NÉPSZERŰSÉGE TÖRETLEN

Több mint húsz évvel ezelőtt indult el Sopronban a felsőfokú művészeti képzés, amelynek irányítója és szervezője az Alkalmazott Művészeti Intézet. Az oktatás módszertana a Bauhausban lefektetett elvek szerint szerveződik. Szűk csoportokban, a művészetre, mint képzési elvre támaszkodva, személyes tanár-diák diskurzusokon keresztül sajátítják el a hallgatók az építészet, a formatervezés és a grafika alapfogásait. A képzés sajátossága, hogy formai-esztétikai programja egyfajta speciális műszaki műveltség kereteibe ágyazódik, szellemi környezetét pedig diszciplínák gazdag spektruma biztosítja. Az építészet, a formatervezés és a tervezőgrafika szakok felölelik a művészeti műfajok alapproblémáinak teljes körét. A téralkotás–tárgyalkotás–képalkotás hármassága oktatás-módszertani szempontból szélesen értelmezett alapozó képzést és a ráépülő specializációk lehetőségét teremti meg.

A Simonyi Károly kar képzései:

 • Építész MSc
 • Faipari mérnöki BSc, MSc
 • Ipari termék- és formatervező mérnöki BSc, MSc
 • Könnyűipari mérnöki MSc
 • Mechatronikai mérnöki BSc
 • Műszaki menedzser MSc
 • Műszaki FOKSZ
 • Gazdaságinformatikus FOKSZ, BSc, MSc
 • Építőművész BA, MA
 • Formatervező művész BA, MA
 • Tervezőgrafika BA, MA

Kapcsolódó dokumentum:


egyetemi-hirek


Tetszett a cikk?