Az okos kockázatvállalás biztonságot nyújt

Ha vállalkozást vagy céget vezet, nem hiányozhat egy vagyon- és az üzemszünet-biztosítás. Akár induló, akár meglévő vállalkozásról beszélünk, ahhoz, hogy sikeressé váljon, szükségesek a beruházások. A tudás, a fejlődés, a vevői igényekhez való igazodás folyamatos visszaforgatást igényel. Az eszközeink, vagyonaink értéke nő, ezért meg kell óvnunk! Kockáztatunk, de az okos kockázatvállalás nyújthat csak hosszú távú biztonságot. Egy vállalkozás legnagyobb félelme, hogy elveszítheti értékeit, melybe rengeteg pénzt, energiát, időt fektetett.

Ez egy lánc, amelynek szemei egymást összefonva adnak erőt, nagyságot! Minden láncszem, amit hozzáteszünk, erősebbé és nagyobbá teszi a céget! Ha mégis veszteség éri, hogyan és miből lehet pótolni, helyreállítani az elveszített értékeit? A bevétel, a nyereség elegendő erre? Van erre tartalék, vagy fel lehet erre egyáltalán készülni? És akar bárki egyáltalán akkora áldozatot hozni, hogy újjáépítse azt, ami elveszett?

AZ EMBERI TÉNYEZŐ ÁLLANDÓ

Első körben mindig át kell gondolni, hogy egy cég, vállalkozás működésében milyen veszélyek rejlenek. Technikai problémák bármikor adódhatnak, de az emberi figyelmetlenség a leggyakoribb. Még a sokat emlegetett robotizálás is jó példa erre: egy robot nem képes önálló gondolkodásra, beprogramozott feladatokat lát el, melyet az ember ír. A robot feladatokat végez több ember helyett, vagy az ember számára túl veszélyes dolgokat oldja meg. Nem lesz figyelmetlen, nem lesz beteg, nagyobb teherbírással rendelkezik, és akár a nap 24 órájában képes munkát végezni. Mégis szükség van az emberre, aki nem helyettesíthető, mert az irányítás az ő kezében van. Tehát a hibák általa (is) keletkeznek, ő generálja.

A KOCKÁZAT CSÖKKENTHETŐ

Mi történik akkor, ha nincs napi termelés és kiesik a bevétel egy része? Ilyenkor nemcsak a bevétel, hanem a megrendelő bizalma is megrendülhet, mert ezáltal ő is hátrányba kerülhet, neki is hiánya keletkezhet. Nézzük, milyen megoldás létezik ennek a kockázatnak az enyhítésére!

Egy vagyonbiztosítás elsősorban katasztrófa jellegű károk következményei alól mentesíti a károsultat. Tűz, elemi károk, vihar, árvíz, felhőszakadás, földmozgás, földrengés, hónyomás, jégverés, betörés, vandalizmus és még sorolhatnánk. Vagyonbiztosítással együtt az üzemszünet-biztosításra is gondolnia kell a cégnek. Az üzemszünet-biztosítás olyan üzemi költségeket térít, melyek a vállalkozást az üzemszünet időtartama alatt terhelik.

A biztosító a károk megtérítését a kárviselési időszak alatt vállalja. Általában ez 12–24 hónap, de lehet ennél rövidebb is. A kárviselési időszak az az időtartam, amely előzetes becslések alapján egy esetleges legnagyobb kár után az újjáépítéshez, helyreállításhoz szükséges, és amiben a szerződő felek megegyeznek. Az időszak kezdete megegyezik a kár bekövetkezésének időpontjával.

A biztosítás téríti továbbá az elmaradó üzemi nyereséget, a hasznot, melyet a biztosított vállalkozás zavartalan üzemelés esetén az üzemszünet tartama alatt, a kieső üzemi teljesítményekre vonatkozóan ért volna el, ha a káresemény nem következett volna be.

Folyamatos üzemi költségek lehetnek pl. fizetések, munkabérek, helyiségek bérei, adók, illetékek, a biztosított vállalatba fektetett idegen tőke után fizetendő adósságkamatok, melyeket a biztosítottnak az üzemszünet idején mindenképpen fenn kell tartania azért, hogy az üzem működését a korábbi kapacitásnak megfelelő mértékben mielőbb lehetővé tegye.

A KÉPESSÉG NEM GARANCIA AZ EREDMÉNYESSÉGRE

Érdemes minden induló vagy már meglévő vállalkozásnak is belekalkulálni a biztosítások költségeit. Ez még mindig kisebb teher, mintha egy katasztrófa esetén a fent említett költségeket saját zsebből kellene kifizetni. Nem biztos, hogy lesz miből enyhíteni a károkat.

Ne feledjük, hogy minden vagyonbiztosítás egyedi, ezért kérjük ki mindenképpen szakember segítségét és állandó együttműködést várjunk el, hogy a növekedéssel arányosan a biztosítások is mindig a nagysághoz és a tevékenységhez igazodjanak!


Kapcsolódó dokumentum:


az-okos-kockazatvallalas-biztonsagot-nyujt


Tetszett a cikk?