Bútor Nap 2022

Az Európai Bútorszövetség (EFIC) május 19-én, első alkalommal megrendezett eseménye utat nyithat a bútoripari értéklánc tagjainak egyre szorosabb együttműködése felé, valamint megerősítheti elköteleződésüket a körforgásos célkitőzések iránt.


ING. EDI SNAIDERO

Az Európai Bútoripari Szövetség május 19-én tartotta a „Bútorok Napja 2022” elnevezésű rendezvényét, melynek célja a bútoriparról, annak jövőbeli versenyképességéről és pozitív társadalmi hatásáról folytatott, értékláncokon átívelő beszélgetések indítása volt. A politikai döntéshozók, a bútoripar és az ellátási lánc képviselői a világjárvány és az ukrajnai háború bútoripari értékláncra gyakorolt hatásáról, valamint a kettős átmenet – a körforgásos gazdaság és a digitalizáció – felszabadításában rejlő lehetőségekről vitáztak.

Edi Snaidero elnök a bútoripar világban és Európában betöltött szerepéről beszélt, hiszen az ágazat nagymértékben hozzájárul a gazdasághoz és a mindennapi élet minőségéhez, rendkívül munkaigényes, dinamikus, sokoldalú és designorientált. Snaidero elnök emlékeztetett a világjárvány és az ukrajnai háború okozta kihívásokra, amely elsősorban humanitárius katasztrófa. A két válság miatt az iparágnak szembesülnie kellett a nyersanyagok hiányával és megnövekedett áraival, valamint a logisztikai akadályokkal, de az emberek otthonára is új fókusz került. Snaidero az ellátási láncon belüli fokozott együttműködésre szólított fel, és felhívta a figyelmet arra, hogy az EFIC a nehéz időkre való tekintettel, szolidaritását kifejezve csatlakozott az Ukrán Bútoripari Szövetséghez.

Dr. Sascha Peters, a Haute Innovation professzora az emberiség ökológiai lábnyomára hivatkozva beszélt arról, hogy a Föld felhasznált biokapacitását tekintve túllépjük a saját határainkat. Ez arra mutat rá, hogy sürgősen szükség van a fenntarthatóság elsajátítására. Dr. Peters professzor úgy véli, hogy a bútorágazat jelentős fenntarthatósági potenciállal rendelkezik, példaként említette a bérleti piacokat és hulladékanyagok bútorgyártásban való felhasználását.Az innovációban rejlő lehetőségeket is szemléletes példákkal mutatta be: alternatív másodlagos nyersanyagokat a bútorlapok, a bőr, a szövetek vagy a habanyagok számára, valamint a ragasztók és a gyanták elkerülésének olyan módozatait,, melyek lehetővé teszik a szétszerelést és a modularitást.

Ezt követően Maila Puolamaa, az Európai Bizottság erdészeti alapú iparágakért felelős főtanácsosa beszélt a bútoripar európai bioökonómiában betöltött jelentőségéről, valamint a körforgásos gazdaságban rejlő lehetőségekről a globális ellátási láncok zavarainak kezelésében. Emellett szólt az EU stratégiai kapacitásának növelését célzó iparpolitikáról is, mely többek között a zöld és a digitális ambíciók megvalósítása szempontjából kulcsfontosságú.

A bútoripar és az ellátási lánc képviselőinek panelbeszélgetésén Jan Kurth (VDM), Stina Wallström (IKEA), Giovanni del Vecchio (Giorgetti), Martin Brettenthaler (Swiss Krono) és Andre Dorner (Blum) a szervezetük által a világjárvány és az ukrajnai háború kihívásainak kezelésére tett erőfeszítésekről beszélt. Nyilvánvalóvá vált, hogy a bútorellátási lánc modelljében mélyebb integrációra van szükség a kereslet ingadozásainak jobb kezelése, valamint a nagyobb rugalmasság és kommunikáció érdekében. A pódiumbeszélgetés résztvevői kitértek a stabil energiaellátás és a nyersanyagok elérhetőségének szükségességére is, a függőségek csökkentése és a diverzifikáció fokozásának segítségével, továbbá hangsúlyozták a körforgásos gazdaságban rejlő lehetőségeket az anyagbeszerzési nehézségek enyhítésére, beleértve a fa kaszkádszerű felhasználásának elvét. A politikai döntéshozókkal szemben megfogalmazott további kulcsfontosságú követelések között szerepelt a harmonizált uniós jogszabályok szükségessége, a hulladék fogalmának újradefiniálása és az importált termékekkel szembeni egyenlő versenyfeltételek megteremtése.

A délutáni ülést az EFIC főtitkára, Gabriella Kemendi nyitotta meg, aki hangsúlyozta a bútoripar elkötelezettségét a körforgásos gazdasági kezdeményezések iránt, valamint azt, hogy az iparágat segíteni kell az átállásban. Utalt arra is, hogy 27 különböző uniós körforgásos gazdaság helyett egyetlen egyre van szükség, ahogyan azt az EFIC a közelmúltban a csomagolási fórum koalíciójával szorgalmazta.

Matjaž Malgaj, az Európai Bizottság munkatársa és a fenntartható termékekkel kapcsolatos kezdeményezés koordinátora bemutatta a nemrégiben közzétett körforgásos gazdasági kezdeményezés csomagot, beleértve a fenntartható termékek környezetbarát tervezéséről szóló rendeletre (ESPR) vonatkozó javaslatot. Malgaj úr utalt arra a törekvésre, hogy véget kell vetni a „vegyük, készítsük, törjük össze és dobjuk el” modellnek, és a fenntartható termékeket normává kell tenni, az ESPR pedig kulcsfontosságú javaslat e célok eléréséhez. A keretjogszabály, amelyet termékspecifikus felhatalmazáson alapuló jogi eszközök egészítenek majd ki – esetleg a bútorokra vonatkozóan is –, bevezet néhány kulcsfontosságú termék szempontot, mint például a tartósság, az újrafelhasználhatóság, a javíthatóság, az aggodalomra okot adó anyagok jelenléte, az újrahasznosított tartalom stb. Alapos hatásvizsgálatok alapján döntenek majd arról, hogy a különböző termékekre milyen környezetbarát tervezési, teljesítménybeli és adatszolgáltatási követelmények – például elektronikus termékútlevél – vonatkoznak majd. Malgaj úr utalt a környezetbarát tervezési intézkedések elfogadásának javított folyamatára is, beleértve az érdekelt felek részvételét a környezetbarát tervezési fórumban.

A javaslatcsomagra három bútoripari vállalat reagált egy panelbeszélgetés keretében. Cathy Dufour a l'Ameublement Français, Robin Ljungar a TMF-től és Kees Hoogendijk a CBM-től az iparág körforgásosabb gazdaságra való áttérését támogató nemzeti kezdeményezésekről, valamint a bútoriparban rejlő potenciálról beszélt. A körforgásos gazdaság azonban nem újdonság az iparágban, amely hosszú élettartamú termékeket állít elő, többek között olyan megújuló anyagokból, mint a fa. Számos olyan élharcos van, aki a körkörös tervezést és üzleti modelleket beépítette a gyakorlatába. Példaként említhetjük a bútorok és matracok EPR-rendszerét – például Franciaországban a bútorok esetében –, valamint az anyagok visszanyerésére irányuló projekteket, mint például a hollandiai Wood Loopot. Hangsúlyozták, hogy a körforgásos gazdaság kulcsfontosságú hozzájárulást jelent majd az éghajlat-semlegességi célkitűzések és a fenntartható fejlődési célok eléréséhez. Szintén fontosnak tartották az uniós szinten harmonizált szabályokat, a kkv-k segítését az átállásban, a költségek és az adminisztratív terhek kezelését, valamint az ösztönzők biztosítását.

Ezt követően Patrizia Toia S&D parlamenti képviselő, Philippe Moreau (Franciaország), Maria Porro (Olaszország, egyben a Salone elnöke), Jan Desmet (Fedustria) és Chris de Roock, a Wood.BE igazgatója, a nemzeti bútoripari szövetségek elnökei vettek részt a rendezvényen. A hangsúly a szénlábnyom csökkentését célzó együttműködési rendszereken – javítás, újrafelhasználás és újrahasznosítás –, valamint a digitalizációban, az adatmegosztásban és az innovációban rejlő lehetőségek kiaknázásán volt. Szót ejtettek az összes anyag megbecsülésének, a fa többszöri felhasználásának és a „hulladék” újradefiniálásának fontosságáról. Az értékláncon és a harmonizált EU-szabályokon keresztül megvalósuló közös erőfeszítések szükségesek, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a vállalatok szembesüljenek az előttünk álló átalakulással. Az ESPR-ről: versenyképesebbé teheti az európai termelőket, de fontos lesz ellenőrizni a bevezetését a piacon. Patrizia Toia, európai parlamenti képviselő többek között a stratégiai autonómia és az ipari szövetségek, a stabil energiaellátás, a körforgásos gazdaság szabályai harmonizációjának szükségességére hivatkozott, és felajánlotta támogatását az iparágnak a következő években.

Snaidero elnök a rendezvényt azzal zárta, hogy köszönetet mondott a résztvevőknek, Mariam Zaidi moderátornak, az előadóknak, a szponzoroknak, a Swiss Krono Groupnak és a Blumnak, valamint az EFIC csapatának. Befejezésül elmondta: „Ma azért gyűltünk össze, hogy megvitassuk az európai bútoripar jövőjét, és úgy gondolom, hogy a rendezvény célja teljesült: képviselhettük az iparág véleményét. Sok kulcsszót hallottam ma. Összetartozás szükséges ahhoz, hogy ökoszisztémaként kezeljük a kihívásokat és a lehetőségeket. Az iparág dinamizmusa és sokoldalúsága, valamint a társadalom jólétéhez való pozitív hozzájárulása. Komplexitás – sok anyaggal és beszállítóval –, ami mutatja a kihívások és lehetőségek közös kezelésének fontosságát. Sajnos a világjárványok és a háborúk bizonytalanságot hoztak, és rámutattak az ellátási láncok jobb integrációjának szükségességére, a stabil energiaellátásnak és anyersanyagok elérhetőégének fontosságára. Végül, de nem utolsósorban kiemelném a körforgásos gazdasá fogalmát, amely rugalmasabb ellátási láncokhoz és új üzleti lehetőségekhez vezethet, a bútoripar pedig készen áll arra, hogy elinduljon ezen az úton, és számos élenjáró már támogatja is ezen gyakorlatokat. Fontosnak tartó az értékánc tagjaival,, a politikai döntéshozókkal és a szabványügyi testületekkel való együttműködést szükségessége a körforgásos gazdaság megvalósítása érdekében, de a fogyasztókkal való párbeszédet is, akiknek hinniük kell ebben. Köszönöm.”

Nézze meg a felvételt, és töltse le az anyagokat és a sajtóközleményt itt.

Az EFIC az Európai Bútoripari Szövetség, amely az európai bútoripar teljes forgalmának több mint 70%-át képviseli, egy olyan ágazatot, amely 1 millió embert foglalkoztat mintegy 120.000 vállalkozásban szerte a világon. A Bútorszövetség az EFIC tagja.


Kapcsolódó dokumentum:


butor-nap-2022-fabunio


Tetszett a cikk?