Faipari mérnöki és kreatív kar – tanévnyitó ünnepség

A Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kara 2022. szeptember 8-án 10.00 órai kezdettel tartotta meg tanévnyitó ünnepségét, melynek keretében a 60 és 50 éve végzett okleveles faipari mérnökök Gyémánt- és Aranydiplomában részesültek, az elsőéves hallgatók pedig eskütétellel kezdték meg elkövetkező soproni diákéveiket.

Az ünnepség megnyitását követően először Prof. Dr. Alpár Tibor rektorhelyettes tartotta meg ünnepi köszöntőjét, majd Prof. Dr. Magoss Endre dékán ünnepi beszéde következett, melyben köszöntötte a tiszteletdiplomában részesülő megjelenteket, kitért a kar múltjára, hagyományaira, ismertette a jelen oktatási-kutatási palettáját és az elsőéves hallgatók előtt álló lehetőségeket.

Az ünnepség a hallgatói ösztöndíjak átadásával folytatódott. Benyújtott pályázatuk alapján a 2022/2023- as tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült Schantl István építész mesterszakos hallgató, Lévai Letícia Dorka tervezőgrafika alapszakos hallgató és Borosnyay-Csernyus Kata tervezőgrafika alapszakos hallgató.

Az 1956-os események után Kanadában letelepedett soproni hallgatók, a Vancouver/Sopron Alumni csoport tagjai által alapított Roller Kálmán Ösztöndíjban, a benyújtott pályázata alapján a 2022/2023-as tanévben, Szőke Fanni faipari mérnöki alapszakos hallgató részesült.

Ezután következett az a megtisztelő feladat, hogy a kar életében először adhassanak át gyémántdiplomákat és tizenegyedik alkalommal aranydiplomákat. Az 50 és 60 évvel ezelőtt végzett okleveles faipari mérnököknek Dr. Magoss Endre dékán és Prof. Dr. Alpár Tibor rektorhelyettes nyújthatta át a tiszteletdiplomákat. Az ünnepségen hárman Gyémántoklevélben részesültek, valamint négyen szintén tiszteletdiplomában részesültek, de akadályoztatásuk miatt nem tudták személyesen átvenni az oklevelüket. Aranyoklevélben részesültek huszonegyen, valamint szintén tiszteletdiplomában részesültek még öten, akik akadályoztatás miatt nem tudták személyesen átvenni az oklevelüket. Az ünnepélyes átadás után a tiszteletdiplomások nevében Nagy Alajos címzetes egyetemi docens, aranyokleveles faipari mérnök mondta el beszédét.

A következő ünnepi esemény az első évfolyamos hallgatók eskütétele volt, melynek során a hallgatók helyükről felállva, jobb kezüket a szívükre téve, nevük bemondásával mondták az eskü szövegét Joóbné Dr. Preklet Edina dékánhelyettes után. Az eskütétel után a kar dékánja az elnöki emelvény előtt fogott kezet az elsőévesekkel, s kívánt nekik sok sikert elkövetkező tanulmányaikhoz. Ezután a 2022/2023-as tanév nyitóünnepsége véget ért. A kar nevében még egyszer gratuláltak a kitüntetett hallgatóknak, a tiszteletdiplomás mérnököknek jó erőben és egészségben bővelkedő, hosszú életet, valamint a frissen befogadott egyetemi polgároknak tartalmas, vidám, eredményes soproni diákéveket kívántak.


Tetszett a cikk?