Jelenlét a természetben

Nemrég rendezték a Soproni Egyetem Simonyi Károly karán „A jövő környezettudatos játszótér és tájépítészete” konferenciát. A főszervező Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. mellett a szervezésben részt vett a Mindigfa Bt., a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara és a konferenciának helyszínt adó Soproni Egyetem.

A szervezők célja az volt, hogy egy olyan szakmai találkozóra kerüljön sor, amilyen a maga nemében Magyarországon még nem volt.

Az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségnek örvendő szabadidős tevékenységek népszerűsítése, azok pozitív fizikai és mentális hatásai az emberekre egyre nagyobb figyelmet kap hazánkban is. A japán sinrin-joku (amit a magyar nyelvben erdőfürdőzésnek fordíthatnánk), az erdő, a környezet azaz a természet és az ember kapcsolatát jelenti. Mindez egyre fontosabb az egészséges életmód és életfelfogás kialakítása szempontjából – az embereket érő jelentős elektronikai és a mindennapokat érintő egyéb negatív behatások ellensúlyozására.

Az ehhez kapcsolódó beruházások és projektek kevés figyelmet kapnak, annak ellenére, hogy az erdőgazdaságok és nemzeti parkok jelentős erőket mozgósítanak a közjóléti tevékenységeikre. 
A közterületek fejlesztése és fenntartása, az itt felhalmozódott tudás és tapasztalat népszerűsítése, elismerése és elismertetése szintén kívánnivalót hagy maga után.

Ennek megfelelően a konferenciára a környezettudatosság figyelembevételével olyan táj- és kertépítészmérnökök, faipari mérnökök, erdőmérnökök, szakmai szervezetek, erdőgazdaságok, nemzeti parkok, oktató- és kutatóközpontok képviselői kerültek meghívásra, akik a szabadidőparkok, játszóterek, tornapályák, fitneszpályák tervezésében, építésében, kivitelezésében és fenntartásában vesznek részt.

Az is fő cél volt, hogy a konferencia metszéspontjában az a modern tudás, tapasztalat, gyakorlat látszódjon, amely az egyes területeken dolgozó szakemberek tevékenységi köreiben fellelhető. Így a „fa” fogalma mellett megjelentek a környezetvédelem, az újrahasznosítható anyagok és a napenergia adott területen való felhasználásának lehetőségei is.

A „fa”, mint erdőtársulásokat, közterületi facsoportokat, fasorokat alkotó szabadtéri helyszín és a „fa”, mint a szabadidős tevékenységekhez köthető projektek alapanyagának bemutatása is az összejövetel része volt. A szabadidőparkok tervezőinek, építőinek és fenntartóinak, valamint a faanyagból parképítészeti elemeket tervezőknek és gyártóknak tisztában kell lenniük annak speciális tulajdonságaival. A fa a legkiemelkedőbb újratermelhető építőanyag.

A magas költségeket jelentő tereptárgyak, szabadidőparki attrakciók (kilátók, támfalak, játszótéri eszközök, parkberendezések, parképítészeti elemek) esetében a környezettudatosság része a felhasznált faanyagok és egyéb építőanyagok tartóssága, a hosszú távú stabilitás és a szabványos, a használók épségét biztosító, a sérülések esélyét jelentősen csökkentő megmunkálási módok ismerete.

Kiemelt fontosságú az is, hogy a szabadtéri tevékenységhez kiválasztott helyszínre az oda legmegfelelőbb, a környezeti jellemzőket jelentősen nem megváltoztató, a lehető legkevesebb mesterséges vegyszert tartalmazó beépítésekre kerüljön sor. Továbbá a szabadtéri tereptárgyak környezetében a helyszínen keletkező (pl. erdei apríték) anyagok kerüljenek felhasználásra (melyekre a szabványok és a jogszabályok lehetőséget adnak), így idővel elbomlanak, vagyis ismét a környezet részévé válhatnak, annak szennyezése nélkül.

A konferencia előadásai három blokkban érintették a témákat. A játszótéri eszközökkel, azok építésével és fenntartásával összefüggő referenciákat, tapasztalatokat, szabványokat, faanyagismeretet mutatta be az első szakasz, ahol az adott területen dolgozó faipari mérnökök és erdőmérnökök előadásai hangzottak el. Ezt követően a legjelentősebb budapesti és nyugat-magyarországi táj- és kertépítészeti tervezések kerültek napirendre, majd több érdekfeszítő előadás és bemutató történt az energiát termelő közterületi burkolatokról, a terméskő burkolatok szakszerű építéséről, valamint az újrahasznosított gumiburkolatok felhasználási módjáról és tapasztalatairól.

A konferencia helyszínének kiválasztása sem volt véletlen. A Soproni Egyetem Simonyi Károly karán 2019 februárjában induló építészmérnök Msc. képzés kiemelt fontosságú a faépítészet szakmai oktatása, valamint a kutatás/fejlesztés szempontjából. Ez a terület, valamint az ezzel összefüggő faanyagvédelem Magyarországon egy kissé elhanyagolt. Hazánk speciális, a faépítészetre ható klimatikus adottságainak ismerete, illetve az ehhez szükséges kapcsolódó szakmai tudás már évtizedek óta jelen van a Soproni Egyetemen, de ez mostanáig nem kapott szakmai berkekben elegendő figyelmet.

Ezen konferencia az első lépése annak a faépítészeti szimpózium sorozatnak és az ehhez kapcsolódó törekvésnek, melyben a Simonyi Károly kar lehetőséget kíván biztosítani a faépítészeti mérnöki szaktudás megszerzésére, átadására, valamint az itt meglévő szakmai tudás, a kutatás-fejlesztés eredményeinek a népszerűsítésére.

A szerző okl. faipari mérnök, faanyagvédelmi szakértő, c. egyetemi tanár

Képek:
pxhere.com
és a szerző által küldött fotók


Kapcsolódó dokumentum:


a-jovo-kornyezettudatos-jatszoter-es-tajepiteszete-konferencia-jelenlet-a-termeszetben


Tetszett a cikk?