Diplomaátadó ünnepség a Simonyi Károly Karon

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2020. február 6-án tartotta diplomaátadó nyilvános kari tanácsülését.

A végzős hallgatókat először dr. Alpár Tibor rektorhelyettes köszöntötte, majd ezután dr. Magoss Endre dékán ünnepi beszéde következett. A diplomaosztón került sor a doktoravatásra, valamint a kitüntetések és elismerések átadására is.

A 2019/2020. tanév I. félévében egy doktorjelölt védte meg sikeresen doktori disszertációját, ezért Tóth Annamária okleveles könnyűipari mérnök előterjesztette kérését, hogy az eskü letétele után őt az anyagtudomány és technológiák PhD-doktorává avatni szíveskedjenek.

Dr. Németh Róbert, a Cziráki József Doktori Iskola vezetője előterjesztette a doktoravatást, majd az eskü letétele után dr. Alpár Tibor a Soproni Egyetem rektora és Szenátusa nevében ünnepélyesen és szeretettel doktortársává fogadta a jelen lévő doktorjelöltet.

Az ünnepség a hallgatói kitüntetések és elismerések átadásával folytatódott, melyben összesen 3 fő részesült az ünnepi tanácsülés keretében. 

Az egyetem legmagasabb hallgatói kitüntetését, az Alma Mater Emlékérmet az idei tanévben Hodgyai Zsolt faipari mérnök jelöltnek ítélte oda az egyetem Szenátusa. Hodgyai Zsolt tanulmányai során mindig kiemelkedő közösségi munkát végzett. Több szemeszteren keresztül betöltötte a kari HÖK-szervezet elnöki tisztségét, de ettől függetlenül is aktívan vett részt a kari ünnepségek, események szervezésében, lebonyolításában. Különösen aktív szerepet játszott a különböző képzési területekhez tartozó hallgatók közösséggé kovácsolásában. A selmeci diákhagyományok tisztelője, igazi soproni diák. Az egyetemi tanulmányaik alatt nyújtott példamutató tanulmányi teljesítményükért és a közösségi életben való aktív részvételükért a Simonyi Károly kar dékánja Dékáni Dicséret kitüntetésben részesítette Kopacz Emőke Gyöngyvér avatandó ipari termék- és formatervező mérnököt, valamint Prajcer Máté avatandó faipari mérnököt.

A kitüntetések és elismerések átadása után elérkezett az oklevélátadás ünnepélyes pillanata, amikor mindazoknak, akik eleget tettek tanulmányi kötelezettségüknek, oklevelet nyújtottak át, hogy szakmájuk, hazájuk és az emberiség javára tevékenykedhessenek. Azok, akik nyelvvizsga hiányában nem kaphattak oklevelet, tanúsítványt vehettek át, mely igazolja tanulmányaik teljesítését.

Ezután Joóbné dr. Preklet Edina oktatási dékánhelyettes ismertette a Záróvizsga Bizottságok munkáját és a záróvizsgák eredményeit, majd dékánhelyettes asszony levezetésével a végzős hallgatók letették esküjüket és átvették diplomájukat, ill. végzettséget igazoló tanúsítványukat.

Faipari Mérnöki alap- és mesterszakon 12 fő, Ipari Termék- és Formatervező Mérnöki alapszakon 2 fő, Mechatronikai mérnöki alapszakon 4 fő, Építész mesterszakon 3 fő, Gazdaságinformatikus alapszakon 3 fő, Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szakon pedig 1 fő tett sikeres záróvizsgát. Az ünnepélyes átadás és a gratulációk után a végzettek nevében Hodgyai Zsolt faipari mérnök köszönte meg az egyetem valamennyi dolgozójának áldozatos munkáját és önzetlen segítségét.

Az ünnepség végén a frissdiplomásoknak és minden végzettnek szakmai életükben sok sikert, munkájukban örömet és boldog családi életet kívánt a kari tanács.


Kapcsolódó dokumentum:


egyetemi-hirek-2020-03


Tetszett a cikk?