Aranydiploma-átadó

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Kari Tanácsának 2020/2021. évi aranydiploma-átadó ünnepségére 2020. szeptember 10-én 10 órai kezdettel került sor a Lámfalussy Sándor kar aulájában. A kar életében kilencedik alkalommal került sor aranydiplomák átadására, megtisztelő feladat, hogy az 50 évvel ezelőtt végzett okleveles faipari mérnököknek átnyújthatták az egyetem és a kar képviselői a tiszteletdiplomákat. 

Az ünnepségen részt vevő elnökség tagjai: dr. Alpár Tibor, a Soproni Egyetem rektorhelyettese, prof. dr. Magoss Endre, a Simonyi Károly kar dékánja, Joóbné dr. Preklet Edina, a Simonyi Károly kar oktatási dékánhelyettese, dr. Bak Miklós, a Simonyi Károly kar kutatási és külügyi dékánhelyettese, valamint a Soproni Egyetem karainak képviseletében dr. Hoschek Mónika, a Lámfalussy Sándor közgazdaságtudományi kar dékánhelyettese, dr. Czupy Imre, az erdőmérnöki kar dékánhelyettese és dr. Simon István Ágoston, a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánhelyettese voltak.

Az elnökség bevonulása után köszöntötték a Simonyi Károly kar aranydiploma-átadó ünnepségén megjelenteket, majd prof. dr. Magoss Endre dékán megtartotta ünnepi beszédét, melyben ismertette a kar megalakulása óta eltelt években történt fontosabb eseményeket.

Az aranydiplomák átadására ezután került sor, dr. Alpár Tibor rektorhelyettes és prof. dr. Magoss Endre dékán urak örömmel tettek eleget kötelességüknek, hogy a faiparban és a faipari oktatásban több évtizedet eltöltött mérnök kollégáiknak a megérdemelt tiszteletdiplomákat átadhassák. A tiszteletdiplomában részesülők szakmaszeretete, áldozatos munkája, az aranydiplomásoknak szóló kiadványban is megjelentetett egész életútja méltó példaként szolgálhat az egyetemi ifjúság és a még aktívan dolgozó munkatársak számára.

A járványhelyzet miatt sajnos sok aranydiplomában részesülő kolléga nem tudta vállalni az ünnepségen való személyes részvételt, ők az okleveleiket postai úton kapják meg. Aranyoklevélben részesültek:

Csóka Ágnes Izabella, dr. Farsangné Bérci Márta, Forján Lajos, Görgényi Géza, Csapó Erzsébet (Höfle Béláné), Kerling József, Kruzics István, Kungl János, dr. Molnár Lászlóné (Barcza Ilona), Novothny László, Stverteczky Margit, dr. Sydorkó György, Szántó Vilmos, Szilágyi István, Trackl Károly, Földi Hajnalka (dr. Varga Ferencné), Várkonyi László. Aranydiplomában részesültek, de személyesen nem tudták átvenni az oklevelet: Bécsy András, Höfle Béla, Nagy Ilona (Horváth Istvánné), Tschik Lajos, Udvarhelyi Teréz, Vattay Katalin (Katharina Pedak-Vattay). Az ünnepélyes átadások után, az aranydiplomások nevében Szántó Vilmos egykori valétaelnök, aranyokleveles faipari mérnök köszönőszavai hangzottak el.

Ezután az elnökség kivonulásával a Simonyi Károly kar aranydiploma-átadó ünnepsége véget ért.


Kapcsolódó dokumentum:


egyetemi-hirek-2020-09-10


Tetszett a cikk?