Tanévnyitó nyilvános tanácsülés

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Kari Tanácsának 2020/2021. évi tanévnyitó nyilvános tanácsülésére 2020. szeptember 10-én 13 órai kezdettel került sor a Lámfalussy Sándor kar aulájában. Az ünnepségen részt vevő elnökség tagjai: dr. Alpár Tibor, a Soproni Egyetem rektorhelyettese, prof. dr. Magoss Endre, a Simonyi Károly kar dékánja, Joóbné dr. Preklet Edina, a Simonyi Károly kar oktatási dékánhelyettese, dr. Bak Miklós, a Simonyi Károly kar kutatási és külügyi dékánhelyettese, valamint a Soproni Egyetem karainak képviseletében dr. Czeglédy Tamás, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja és dr. Czupy Imre, az erdőmérnöki kar dékánhelyettese voltak.

Az elnökség bevonulása után köszöntötték a Simonyi Károly kar elsőéves hallgatóit, először dr. Alpár Tibor rektorhelyettes úr tartotta meg ünnepi köszöntőjét. Ezután következett prof. dr. Magoss Endre dékán ünnepi beszéde, melyben megemlítette, hogy egy egyetem életében az egyik legfontosabb esemény a tanévkezdés és örömét fejezte ki, hogy – még ha maszkot viselve is –, de személyesen (és az élő közvetítésnek köszönhetően online) is köszöntheti az elsőéves hallgatókat.

A köszöntőbeszédek után az ünnepség a kitüntetések átadásával folytatódott.

A Soproni Egyetem Szenátusa a Simonyi Károly kar előterjesztése alapján prof. dr. Peszlen Ilona nyugalmazott egyetemi tanárnak, a Faanyagtudományi Intézet elismert oktatójának, iskolateremtő szaktekintélynek, az alma mater érdekében kifejtett önzetlen tevékenységéért, innovatív oktatási megoldásaiért, oktatói munkásságáért, a kar iránti elkötelezettségeiért, az emberi értékeinek elismeréséül a Professor Emerita címet adományozta. Prof. dr. Peszlen Ilona külföldi tartózkodása miatt sajnos személyesen nem tudta átvenni a kitüntetést.

A Soproni Egyetem Szenátusa a Simonyi Károly kar előterjesztése alapján dr. Csepregi Sándor belsőépítész, formatervező művész DLA, a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar nyugalmazott habilitált egyetemi docense részére kimagasló tervezői, művészi és oktatói munkásságáért, valamint a kar iránti lojalitásának és emberi értékeinek elismeréséül Címzetes Egyetemi Tanár címet adományozott. A kar dr. Fodor Tamás, a műszaki tudományok kandidátusa, a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar nyugalmazott egyetemi docense részére iskolateremtő tevékenységéért, oktatói munkásságáért, szakmai támogatásáért, áldozatos munkájáért, valamint a kar iránti lojalitásának és emberi értékeinek elismeréséül Címzetes Egyetemi Tanár címet adományozott. A szenátus a kar előterjesztése alapján Nagy Roland, az Autoliv Magyarország Kft. logisztikai vezetője részére, aki értékes szakmai oktatói tapasztalataival gazdagítja a kar oktatói munkáját, a LEAN témakörben vállalt szerepe, a hallgatók felé mutatott példaértékű elhivatottsága, valamint a kar iránti lojalitásának és emberi értékeinek elismeréséül Címzetes Egyetemi Docens címet adományozott.

Ezután a tanévnyitó a hallgatói kitüntetések, elismerések átadásával folytatódott.

Az egyetem legmagasabb hallgatói kitüntetése az Alma Mater Emlékérem, melyet a Simonyi Károly karon a tavalyi tanévben Kovács Luca faipari mérnöknek ítélt oda az egyetem szenátusa. Kovács Luca faipari mérnök tanulmányait hét szemeszteren keresztül példás szorgalommal teljesítette. A tanulás mellett bekapcsolódott a karon folyó tudományos munkákba. Tudományos munkáinak sikerességét bizonyítja, hogy kari TDK Konferencián továbbjutott az országos döntőbe. Tanulmányai és tudományos tevékenysége mellett aktív közösségi életet is folytatott a kari rendezvényeken, nyílt napokon. Az egyetem rektora Rektori Dicséretben részesítette Törzsök Rebeka formatervezőt. Rebeka eredményesen vett részt az egyetemi OMDK munkájában és hazai pályázatokon. Az Autós Nagykoalíció díjait dr. Lenkei Balázs vezetésével kimagasló minőségben alkotta meg. Hallgatótársainak eredményesen és önzetlenül segített, az Erasmus-hallgatóknak szintén hatékony szakmai segítséget nyújtott. A Simonyi Károly kar dékánja Dékáni Dicséret kitüntetésben részesítette Király Viktória építőművészt az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott kiváló tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért, kutatómunkájáért és a soproni Építészinvázió szervezésében betöltött szakmai-közéleti tevékenységéért, valamint Vass Martinát, aki mind az ipari termék és formatervező mérnöki alapszakon, mind a faipari mérnöki mesterszakon végig kiváló tanulmányi eredményt nyújtott. Tanulmányai mellett aktívan és nagy szorgalommal vett részt a kar tudományos életében. Önálló kutatási munkásságának sikerességét mutatja a TDK Konferenciáján elért 3. helyezése, amellyel képviselheti az egyetemet az országos Tudományos Diákköri Konferencián. Ezután a hallgatói ösztöndíjak átadása következett. Benyújtott pályázatuk alapján a 2020/2021-es tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülnek Sütheő Áron faipari mérnöki MSc, Csanaki Richárd gazdaságinformatikus BSc és Zsidy Emese tervezőgrafika MA hallgatók. Az 1956-os események után Kanadában letelepedett soproni hallgatók, a Vancouver/Sopron Alumni csoport tagjai által alapított, volt dékánjuk nevét és emlékét őrző, Roller Kálmán Ösztöndíjban a 2020/21-es tanévben Kovács Luca faipari mérnöki mesterszakos hallgató részesült. A kitüntetések és ösztöndíjak ünnepélyes átadása után az I. évfolyamos hallgatók eskütételére került sor Joóbné dr. Preklet Edina dékánhelyettes asszony vezetésével. Az elsőéves hallgatók nevében, jobb kezét az egyetem jelképére, a jogarra téve, Forró Lívia elsőéves hallgató mondta az esküt.

Az eskü után a firmák nevében Horváth Fruzsina faipari mérnöki BSc szakos hallgató köszöntötte az elsőéves hallgatókat, majd Forró Lívia elsőéves tervezőgrafika alapszakos hallgató mondta el az elsőévesek nevében köszönőbeszédét.

Az eskütétel és a köszöntőbeszédek után az elnökség kivonulásával a Simonyi Károly kar 2020/2021-es tanévnyitó ünnepsége véget ért. A kar nevében gratulálunk aranydiplomás faipari mérnökeinknek, kinevezett oktatóinknak, valamint kitüntetett hallgatóinknak, és köszönjük az ünnepségen való megjelenésüket. A frissen befogadott egyetemi polgárainknak tartalmas, vidám, eredményes soproni diákéveket kívánunk, valamint köszönjük a résztvevőknek, hogy részvételükkel intézményünket megtisztelték!


Kapcsolódó dokumentum:


egyetemi-hirek-2020-09-10


Tetszett a cikk?